Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 dage siden
Hanstholm Havn

Ses vi på Madens Folkemød?

Sammen med VisitThy, Krog Nobis, Medvind, Hanstholm Fiskeriforening og Hanstholm Fiskeauktion – og med bidrag fra Pandalus A/S, KYST og Hanstholm Havns Indkøbsforening – sætter Hanstholm Havn kurs mod Madens Folkemøde, hvor vi sammen sætter fokus på THY, HANSTHOLM og FISK 🐟🐟🐟

Madens Folkemøde er hele Danmarks folkemøde om alt, der ligger på vores tallerkener, og hvordan vi producerer det. Over to dage, fredag og lørdag den 24. og 25. september, samler Madens Folkemøde derfor maddanmark for at dele viden, holdninger og madglæde.

Klik ind og se, hvad Madens Folkemøde disker op med af spændende debatter, workshops m.m., når der inviterer til to smagfulde maddage på Engestofte Gods på Lolland www.madensfolkemoede.dk
... Se mereSe mindre

Ses vi på Madens Folkemøde? 

Sammen med VisitThy, Krog Nobis, Medvind, Hanstholm Fiskeriforening og Hanstholm Fiskeauktion – og med bidrag fra Pandalus A/S, KYST og Hanstholm Havns Indkøbsforening – sætter Hanstholm Havn kurs mod Madens Folkemøde, hvor vi sammen sætter fokus på THY, HANSTHOLM og FISK 🐟🐟🐟

Madens Folkemøde er hele Danmarks folkemøde om alt, der ligger på vores tallerkener, og hvordan vi producerer det. Over to dage, fredag og lørdag den 24. og 25. september, samler Madens Folkemøde derfor maddanmark for at dele viden, holdninger og madglæde.

Klik ind og se, hvad Madens Folkemøde disker op med af spændende debatter, workshops m.m., når der inviterer til to smagfulde maddage på Engestofte Gods på Lolland www.madensfolkemoede.dk

Fiskeriet skal fortsat bidrage med vækst og arbejdspladser

Af borgmestrene i Nordjysk Fiskerikommune Netværk

Regeringen har netop fremlagt et finanslovsudspil, som fastslår vigtigheden af at mindske forskellene mellem land og by. Vi kunne ikke være mere enig i den hensigt. Derfor er det også vigtigt, at vi fra politisk side værner om de erhverv, der har særlig betydning for landdistrikterne. Det gælder i høj grad fiskeriet, hvor vi i det nordjyske netværk af fiskerikommuner kan se, at vi ikke kan undvære det bidrag, fiskeriet leverer.

Vi bliver derfor også bekymret, når vi læser, at SF har et ønske om at udfase trawlfiskeriet i Danmark. Det er en farlig vej. For virkeligheden er, at omkring 90% af de fisk, der fanges i Danmark kommer fra trawlfiskeriet. Det er altså rygraden i det danske fiskeri, og det får fatale konsekvenser, hvis den slags forslag føres ud i livet. Og ingen tvivl om, det vil være gift for Nordjylland, hvor fiskeriet og følgeerhvervene sikrer, at mange nordjyder har et arbejde at stå op til. Det er kort sagt den forkerte vej.

Vi er ikke uenige i SF’s intention om, at vi skal passe bedre på vores have. For det skal vi. Men det er altså altafgørende, at vi fremfor populistiske snuptagsløsninger, der bomber fiskeriet tilbage til stenalderen, får en ordentlig snak om, hvordan vi både kan sikre et bedre havmiljø og et fiskerierhverv, der fortsat kan hjælpe til at holde hjulene i gang i en kommuner som vores.

Når vi snakker med fiskerierhvervet, så oplever vi, at de går konstruktivt til opgaven og gerne vil snakke med om, hvordan vi kan udvikle dansk fiskeri i en bæredygtig retning. Forslaget fra Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening om at frede 10% af havet omkring Danmark, er set med vores øjne et stærkt vidnesbyrd om, at fiskerierhvervet vil være mere bæredygtigt. Det mener vi, vi skal anerkende, og vi mener, vi skylder fiskerierhvervet en ordentlig dialog om fremtiden, og om hvordan vi fra lokalt og nationalt hold kan understøtte udviklingen af et bæredygtigt fiskeri – miljømæssigt såvel som økonomisk.

Derfor er vores opfordring til SF også klar. Drop ideen om at forbyde trawlfiskeriet, og lad os i stedet få et bredt politisk samarbejde, der kan sikre både havmiljø og fiskerierhvervets udvikling.
For fiskerierhvervets samfundsbidrag er altså afgørende for hele Nordjylland.


Mogens Gade, V
Jammebugt Kommune

Arne Boelt, A
Hjørring Kommune

Ulla Vestergaard, A
Thisted Kommune

Karsten Nielsen, V
Læsø Kommune

Hans Ejner Bertelsen, V
Morsø Kommune

Birgit S. Hansen, A
Frederikshavn Kommune
Formand Nordjysk Fiskerikommune Netværk
... Se mereSe mindre

Deres Majestæt
Fiskerne tak for besøg i Hanstholm
Deres Majestæt har igen holdt en flot tale for Hanstholm Havn og byens borger
Fiskerne ønsker forsat god rejse med Kongeskibet
... Se mereSe mindre

Deres Majestæt 
Fiskerne tak for besøg i Hanstholm 
Deres Majestæt har igen holdt en flot tale for Hanstholm Havn og byens borger 
Fiskerne ønsker forsat god rejse med KongeskibetImage attachmentImage attachment

Billeder fra Krog Nobis' opslag ... Se mereSe mindre

Image attachmentImage attachment

Fiskeriets vilkår Hvordan sikker vi et dansk fiskeri
Så er dagen slut på Christiansborg
Håber vi kommer ind på en fælles kurs for fiskeriet
Vi 4 vil gøre vores bedste er jeg sikker på
... Se mereSe mindre

Fiskeriets vilkår  Hvordan sikker vi et dansk fiskeri
Så er dagen slut på Christiansborg 
Håber vi kommer ind på en fælles kurs for fiskeriet 
Vi 4 vil gøre vores bedste er jeg sikker på

Comment on Facebook

Der skal en helt anderledes politisk vilje til at ville Dansk Fiskeri, hvis de danske fiskere skal overleve….

Vi tror på jer💪

Stærkt hold. #elskdinfisker #Hannerenforthewin⚓️

Lyder godt 😀👍

Fiskeriets vilkår Hvordan sikker vi et dansk fiskeri
Det er dagsorden lige nu på Christiansborg i fællessalen
Der er kommet bud på det fra Søren gade, espen Dppo og Kenn Dfpo indtil videre
Søren gade kæmper bl.a. for danske fisker får deres erstatning for tabt kvoter i forbindelse med Brexit
Vi håber der kommer mere politisk fokus på de udfordringer vi har i dansk fiskeri pt
... Se mereSe mindre

Fiskeriets vilkår  Hvordan sikker vi et dansk fiskeri
Det er dagsorden lige nu på Christiansborg i fællessalen 
Der er kommet bud på det fra Søren gade, espen Dppo og Kenn Dfpo indtil videre
Søren gade kæmper bl.a. for danske fisker får deres erstatning for tabt kvoter i forbindelse med Brexit  
Vi håber der kommer mere politisk fokus på de udfordringer vi har i dansk fiskeri ptImage attachmentImage attachment

Fisken på Disken 2021 blev en forrygende fiskefest over fire fantastiske dage 🐠🦐

Vi sender derfor en stor TAK til alle, der var med til at gøre festen mulig.

Og TAK til alle, der kiggede forbi – smagte, købte og tilberedte frisk Hanstholm-fisk.

Vi sætter nu kurs mod endnu en stærk fiskefest i 2022 – juhuuu!

#Fiskenpådisken
#Taktilsponsorerne
#MitThy
#VisitThy
... Se mereSe mindre

Billeder fra VisitThys opslag ... Se mereSe mindre

3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Pressemeddelelse

Fra

Danmarks Fiskeriforening PO
​ ​
1. juli 2021

Dansk Fiskeri: Den videnskabelige rådgivning skal forbedres

I dag har Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) fremlagt deres anbefalinger for fiskeriet i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak for 2022. Der er tale om en blandet landhandel, hvor der både er elementer at glædes over og elementer, der giver dybe panderynker i dansk fiskeri. Samlet set er Danmarks Fiskeriforening ikke i tvivl om, at årets videnskabelige rådgivning for Nordsøen, Kattegat og Skagerrak mest af alt vidner om, at der er behov for at styrke den videnskabelige rådgivning, der skal sikre bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene. Et arbejde Danmarks Fiskeriforening længe har efterlyst.

- I Danmarks Fiskeriforening oplever vi, at der er alt for stor forskel på den virkelighed biologerne, der udarbejder den videnskabelige rådgivning, kigger på, og det de danske fiskere oplever. Det er et stort problem, som vi meget gerne vil have løst. Derfor håber, vi at vi hurtigst muligt kan tage fat på det her problem og se, om ikke vi kan gøre det bedre. Det vil nemlig være til gavn for de danske fiskere og for fiskebestandene siger Svend-Erik Andersen.

Den videnskabelige rådgivning går den rigtige vej for bestande som kuller, hvilling og tunge i Kattegat, og for kvoter som pighvar og slethvar er rådgivningen nogenlunde stabil. I fiskerierhvervet glæder man sig samtidig over, at ICES foreslår at sænke kvoten på jomfruhummer i Kattegat og Skagerrak, hvilket også har været et ønske fra fiskerierhvervet, der er optagede af at sikre en god balance mellem udnyttelse og beskyttelse af jomfruhummerbestanden.

Anderledes dystert ser det ud for ICES’ anbefalinger for fastlæggelsen af kvoten for sej og torsk. Til trods for, at fiskerne oplevere flere torsk og sej på deres fiskepladser anbefales en reduktion på 10% for torskekvoten og 24% for sejkvoten. Det er meget alvorligt for dansk fiskeri, da det er vigtige bestande, der samtidig kan ende som såkaldte stop-arter, hvor fiskerne kan blive nødt til at indstille fiskeriet, hvis kvoten slipper op. Og det er en giftig situation, når fiskerne – modsat den videnskabelige rådgivning – oplever, at der faktisk er flere af de to arter på fiskepladserne.

- Det er ødelæggende for fiskeriet, når den virkelighed, fiskerne oplever, ikke harmonerer med biologernes regneark. Det udstiller hvor dårlig fiskeriforvaltningen i EU er. I årevis har vi kaldt på et tættere samarbejde mellem forskere og fiskere sådan, at vi kan forbedre kvaliteten af rådgivningen og blive endnu bedre til at finde den rigtige balance mellem udnyttelse og beskyttelse af bestandene. Det her er endnu et eksempel på, at der er hårdt brug for at rykke på den dagsorden, lyder det fra Svend-Erik Andersen.

Tidligere på året fremlagde Danmarks Fiskeriforening udspillet ”Danskernes Fiskere – kursen mod en fælles fremtid”, hvor et af forslagene netop går på at forbedre den biologiske rådgivning gennem øget brug af realtidsdata. Ved at bruge realtidsdata kan man tegne et præcist billede af, hvordan en bestand har det på et givent tidspunkt, og derved sikre, at biologer og fiskere forholder sig til den samme virkelighed. I tillæg til det forslag har Danmarks Fiskeriforening indledt et samarbejde med søster-organisationer fra Storbritannien og Norge for at forbedre grundlaget for ICES’s rådgivning, ligesom fiskerierhvervet også samarbejder med DTU Aqua for at forbedre grundlaget for ICES’s rådgivning.


Yderligere information
Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80
Kenn Skau Fischer, direktør for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 51 19 95 37


Oversigt over ICES’ anbefaling for fiskerimuligheder for forskellige arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat for 2022 (i tons) samt udviklingen sammenlignet med 2021
Art/farvand
ICES’ anbefaling 2022
Udvikling sammenlignet med 2021
Kuller
128708
+86%
Sej
49614
-24%
Hvilling
88426
+236%
Kulmule
75052
-27%
Lyssej (Nordsøen, Skagerrak og Kattegat)
1828
-20%
Lange
15092
-18%
Brosme
7821
-9,3%
Guldlaks
10.721
0%
Rødspætte (Nordsøen og Skagerrak)
142508
-15%
Tunge (Nordsøen og Skagerrak)
15330
-28%
Pighvar (Nordsøen)
3609
-8,6%
Slethvar
1878
-8,3
Rødtunge
3081
-17,7
Pighvar (Kattegat og Skagerrak)
224
0%
Jomfruhummer (Skagerrak og Kattegat)
14449
-15,7%
Torsk (Nordsøen og Skagerrak)
14276
-10,3%
Torsk (Kattegat)
0
0%
Tunge (område 20 -24)
723
+21,3%
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Det er sgu en skandale igen igen.. nedskæring på næsten alle arter 🤮

Hvad skal vi så begrænse os selv i næste år???

Frank Bøjen 🤔

Johnni Munksgaard😰😰

🤮

View more comments

3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

I dag er fremvisning af den biologiske rådgivning i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat ... Se mereSe mindre

I dag er fremvisning af den biologiske rådgivning i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Comment on Facebook

Røvtur.. 24 pct. minus på sej og 3 pct. på torsken... Den håber vi ikke de følger..

Er helt sikker på at Torsk og Mørksej går op nu. Nu vender det. 🍀🍀🍀🤩

Vi krydser fingre for en positiv udmelding🤞🏻🤞🏻

Det er vel ikke andet end ynk og nedgang?

3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

NY NATIONAL FLAG PULJE! 📢😃

Hvis du har et projekt beliggende i kyst- eller fiskeriområdet, som skaber vækst og arbejdspladser, så læs lige med her! 👀📢

Den nye nationale FLAG pulje kan nemlig komme dig til gavn og finansiere en del af projektet! Der er 1.5 mio. kr. i puljen 💰

Kom til orienteringsmøde d. 29/6 fra kl. 19.00-21:00 og hør meget mere!
Tilmeld dig senest d. 29/6 kl. 12.00! 📌
Der er både mulighed for at deltage fysisk eller digitalt 🤸‍♀️/💻


Tilmeld dig på mail til: info@lag-thymors.dk
Angiv dit navn
Mobilnummer
Email
Husk at skriv om du møder fysisk eller digitalt
... Se mereSe mindre

3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Læser brev i Nordjyske af Per Larsen K og Pernille Weiss k
Tak for opbakningen til jer begge

Hvorfor straffe danske fiskere?
EU: Forestil dig, at du kører på landevejen. Forude er der en fartkontrol. Og uanset hvor stærkt du kører, får du en bøde, fordi måleren ikke virker ordentligt.
Per Larsen
Det vil være rigtig træls.
Men sådan er livet faktisk for mange af vores danske fiskere. Selvom reglerne er de samme for alle fiskere i Europa, er der meget stor forskel på, hvordan de bliver håndhævet.
Det er nemlig op til hvert enkelt land at implementere og efterleve de regler, der er blevet vedtaget af EU.
Her er det tydeligt, at Danmark har en noget mere hårdhændet tilgang end andre lande. Selvom det kunne ligne det, er statistikkerne ikke gået i fisk. Nej, tallene, der kommer fra en EU-rapport fra 2020, taler for sig selv. Danmark bliver kun overgået af fiskerne i Spanien og Italien, når det kommer til andelen af registrerede overtrædelser og udstedte bøder. I 2014-19 er der i Danmark i alt blevet udstedt 804 bøder eller andre økonomiske sanktioner. Til sammenligning er der i samme periode i Frankrig registeret 425.
Overtrædelserne kan være alt fra, at man ikke oplyser hvor man har fanget sine fisk til, at der er lavet et fejlskøn på, hvor mange fisk der er fanget. Men det kan også være for ikke helt præcist at kunne sige, hvornår man er tilbage i havn igen.
Tallene er ikke et udtryk for, at danske fiskere er mere lovløse end andre fiskere. Nej, det er mennesker, der simpelthen bare går på arbejde og passer deres erhverv. Rapporten konkluderer nemlig, at der er meget stor forskel på, hvordan de enkelte lande sanktionerer ved en overtrædelse, og at reglerne rundt omkring ikke er formuleret tydeligt nok.
I EU arbejdes der med et pointsystem, hvor forskellige overtrædelser giver et strafpoint. Lidt ligesom vi kender det med klip i kørekortet. Hvis en fisker opnår 18 point, vil fiskerilicensen blive inddraget i to måneder. Jo flere point, des større bliver straffen.
I Danmark er det sket otte gange, at en licens er blevet inddraget. Det er kun overgået af Italien.
Helt konkret betyder det, at danske fiskere bliver straffet langt hårdere end deres europæiske kolleger. Derfor er der noget der tyder på, at vi i Danmark er alt for nidkære og tilsyneladende også bruger kontrolmetoder, som er over kanten af fornemmelse for retfærdighed, når vi kontrollerer de danske fiskere. Det bryder vi os ganske enkelt ikke om.
Selvfølgelig skal der kontrolleres - for der er brodne kar. Det er der i alle brancher. Og hvis vi skal af med dem, skal der være kontrol. Men der skal ryddes op, så alle fiskere i hele EU er lige stillet i respekt for loven og det indre marked. Det burde være lige til.
Til trods for at Danmark i EU-rapporten fra sidste år fik anbefalet harmonisere reglerne og gøre dem simplere, er der stadig problemer med, at vi overimplementerer dem. Det er da torskedumt! Også fordi det gør jobbet surt for kontrollørerne fra Fiskeristyrelsen, der også bare passer deres arbejde. Derfor vil vi nu gå sammen om at stille en net af spørgsmål til Europa-Kommissionen, så vi kan få ryddet op i det, der lige nu ligner enten dansk overimplementering eller europæisk roderi!
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Vi er vel altid det land der skal over administrere i forhold til EU, det gælder på alle punkter.

3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Det blev en god dag med dialog med søren gade, Svend Erik andersen Dfpo og Torsten Shack som starte på fiskeauktion
Morgen kaffe på Medvind og dialog
Det efter rundvisning på scan fisk
Grillede kulmule og lyssej på medvind
Mindre delegation på besøg på HM 96 janni
Hvor vi kunne vise vores flotte kystfisker fartøj frem
Vi takke alle for deres indsats i dag
Vi har givet input til samråd i Folketinget på onsdag kl 1200 kan ses på folketinget hjemmeside
Vi håber Venstre mf kan være med til at ændre den beslutning som regeringen har taget ang Brexit reserven, det er en ommer
Penge skal ud til de fisker det har midste fisk i Brexit aftalen indgået den 24 dec 2020
Hvis ikke er det løftebrud fra regningen med statsminister Mette Fredriksen i spisen
... Se mereSe mindre

3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Godmorgen
Så er besøget af Venstre og Danmarks fiskeriforening igang i hanstholm
Start auktion med 340 tons fisk i dag
... Se mereSe mindre

Godmorgen 
Så er besøget af Venstre og Danmarks fiskeriforening igang  i hanstholm 
Start auktion med 340 tons fisk i dagImage attachment

Comment on Facebook

I love fish from Hanstholm. Top Job👍👍👍🐟

Jesper Smed Hansen

Se flere nyheder