Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

I dag skulle vi have holdt generalforsamling i Hanstholm Fiskeriforening. der er jo udskudt.
Alle holder jo vejet lidt for at afvente udbredelsen af Corona

Her er hvad generalforsamlingen skulle have startet med, det er skrevet inde Corona tog fart.

Beretningen her kunne blive den længste i vores historie. Det har jeg valgt, at den ikke skal være.
Vi har et godt Fiskeritidende, der holder os opdateret med nyhedsbreve, face book og diverse elektroniskmedier, som man kan finde tilbage i, hvis der skulle være noget fra året, man have glemt.


Beretningen skal afspejle året der gik, så det kan godt give en negativ tone. Hvad siger så de långivere der er her i dag? Klapper de mon kassen i?
Nej, det gør de ikke, for de ved, at de kunder, de har i dag, er dygtige fiskere og forretningsfolk, som er vant til klare sig selv i den hårdest storm. Jeg tror, de stoler på deres kunders evner til at få fartøjet sikkert i havn. Men fiskeriet kan komme ud i nyt økonomisk stormvejr i 2020.
Samtidig skal vi så huske at fortælle de gode historierne der, helt sikkert kommer. Det vil de unge mennesker helt sikkert sætte pris på, når de skal vælge en levevej. Det bliver de unge, der skal bære erhvervet videre.
Jeg er ikke naiv. Jeg har kendt fiskeriet i mange år, og der har altid været udfordringer, der er udforinger nu, og der vil komme udfordringer i fremtiden. Det samme gælder også for andre erhverv.
... Se mereSe mindre

Generalforsamling 2019 Hanstholm Fiskeriforening
Uddrag med billeder
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Det er afdød jonalist ved DFPO Rene Dandanell der har lavet flimmen, æret været Rene`s Minde

2 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Pressemeddelelse

fra

Danmarks Fiskeriforening PO

4. februar 2020

Danske fiskere har positive forventninger til det fremtidige samarbejde med Storbritannien efter Brexit

Storbritannien har nu forladt EU, og dansk fiskeri ser frem til, at man kommer i gang med forhandlingerne om det fremtidige forhold på fiskeriområdet

EU og Storbritannien er ved at gøre klar til forhandlinger om det fremtidige samarbejde, som forventes afsluttet inden årets udgang.

For fiskeriet gælder det endda, at man har givet håndslag på, at en fiskeriaftale skal være færdigforhandlet ved udgangen af juni måned 2020. Det er en meget ambitiøs tidsplan, men for dansk fiskeri er det helt afgørende, at man får de fremtidige rammer for fiskeriet i Nordsøen på plads.

- Fra Danmarks Fiskeriforenings side er vi meget ærgerlige over, at Storbritannien har forladt EU. Vi fisker på mange af de samme arter og fiskepladser og har på mange måder været vigtige for hinanden i EU-samarbejdet de sidste 40 år. Vi respekterer briternes valg og har forhåbninger om, at der både fra EU’s og Storbritanniens side er velvilje til at sikre et gensidigt samarbejde om at sikre et fortsat bæredygtigt fiskeri i Nordsøen, siger Svend-Erik Andersen.

Brexit er en udfordring for dansk fiskeri: 40 pct. af de danske fiskeres fangster er over de senere år sket i britisk farvand, svarende til 30 pct. af værdien af de samlede danske landinger.

Derfor er Danmarks Fiskeriforening også medlem af ”European Fisheries Alliance (EUFA)”, som er et samarbejde mellem de europæiske fiskerflåder i de EU-lande, der traditionelt fisker i, hvad der nu skal kaldes britisk farvand. Alliancen repræsenterer over 18.000 fiskere og 3.500 skibe, alle direkte påvirket af Brexit. Alliancen er etableret for at sikre, at Brexit-aftalen tager højde for de socio-økonomiske vilkår i fiskerierhvervet og i de kystnære samfund i hele Europa.

- Det er vigtigt, at fiskerierhvervet i de lande, som har interesser i fortsat at kunne fiske i britisk farvand, står sammen og lægger pres på dem, som skal forhandle en kommende fiskeriaftale på plads, så vi fortsat kan opretholde et bæredygtigt fiskeri, siger Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening står sammen med kollegaerne med det udgangspunkt, at en fremtidig fiskeriaftale bliver bygget på de samme grundprincipper, som vi kender i dag:
• Fri adgang til hinandens farvande og markeder for fiskeriprodukter
• En fordeling af ressourcerne, som vi kender i dag
• Fælles bæredygtig forvaltning af fiskebestandene
- Dertil kommer, at det er vigtigt, at en fiskeriaftale bliver en integreret del af den samlede aftale mellem EU og Storbritannien og ikke bliver taget som gidsel i de kommende forhandlinger, slutter Svend-Erik Andersen.

___________________________________
Faktaboks:

 Da Storbritannien tiltrådte EU i 1973, var der enighed om gensidig adgang til fiskeriområder i hinandens farvande og fælles bestandsforvaltning.

 Den nuværende fordeling af fiskekvoter i EU er baseret på en EU-aftale fra 1983, som også Storbritannien deltog i. Aftalen var et stort skridt fremad i udviklingen af den fælles fiskeripolitik (CFP) og introducerede kvotefordelingsnøgler (princippet om relativ stabilitet) og at forvaltning blev baseret på samlede tilladte fangstmængder.

 De kvotefordelingsnøgler, man blev enige om, tog hensyn til de historiske fangster i de forskellige farvandsområder i perioden 1973-1978 af EU's medlemsstater.

 Der blev også taget hensyn til specifikke lokale overvejelser, såsom tilstedeværelsen af fiskeriafhængige samfund i hvert medlemsland.

 Efter Brexit vil Storbritannien ikke længere være omfattet af den fælles fiskeripolitik. Men britiske og EU-fiskere vil forsat udnytte de samme bestande. Det er derfor afgørende, at EU og Storbritannien bliver enige om et fælles forvaltningssystem for de godt 100 fælles bestande.

 Hvis Storbritannien lukker adgangen for EU-fiskeres adgang til britisk farvand i Nordsøen, farvandene vest for Skotland, Det Irske Hav, Det Keltiske Hav samt Kanalen, vil det være meget uheldigt for fiskeriforvaltningen og bestandsudviklingen i de på pågældende farvande.
 Den britiske produktion af f.eks. skaldyr er stærkt afhængig af eksport, hvor gennemsnitligt 75% af produktionen har været eksporteret til det øvrige EU. I denne sammenhæng har Storbritannien haft fri og ubegrænset adgang til det europæiske marked.

__________________________

For yderlige oplysninger
Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80
Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening, tlf. 51 19 95 37
... Se mereSe mindre

2 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Pressemeddelelse

fra

Danmarks Fiskeriforening PO

4. februar 2020

Fiskerne henter juridisk ekspertise til at granske kameraovervågning

Danmarks Fiskeriforening undrer sig over, om myndighederne overhovedet har styr på de juridiske forhold omkring kameraovervågning på fiskefartøjer. Juridisk ekspertise skal nu se på sagen

De danske fiskere intensiverer kampen mod kamera på fiskefartøjer. De stiller sig ikke tilfredse med fiskeriminister Mogens Jensens planer for kameraovervågning af fiskeriet i Kattegat – og henter nu ekspertise til at undersøge de juridiske spørgsmål, som står fuldstændig hen i det uvisse.

- Når ministeriet tydeligvis ikke ønsker at samle bolden op og ikke gør noget, så gør vi. I Danmarks Fiskeriforening ønsker vi at få undersøgt de juridiske aspekter af kameraovervågning. Kameraovervågning går over alle grænser – det er et drastisk indgreb i den personlige frihed. Et fiskefartøj er fiskerens andet hjem, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Fiskerne undrer sig over, hvordan man overhovedet kan tillade, at staten kan stille krav om kameraovervågning på privat ejendom som et fiskefartøj.

- Vi er ikke bekendt med, at man på andre erhvervsområder i Danmark kameraovervåges af staten 24/7. Men vi har svært ved at forestille os, at andre brancher blot stiltiende har accepteret kameraovervågning fra staten. Under alle omstændigheder er der en lang række juridiske spørgsmål, som vi skal have afklaret, og vi lever da heldigvis i en retsstat, siger Svend-Erik Andersen.

Men skulle det være sådan, at det er helt legitimt for staten at overvåge borgere på privat ejendom, så er der en lang række spørgsmål i forhold til Retsplejeloven, Offentlighedsloven, Persondatabeskyttelsesforordning m.v., som skal afklares.

- Vi har igennem 10 år efterlyst konkrete svar på disse spørgsmål fra myndighederne. Det ville da være logisk, at man gav svar på disse spørgsmål, før man tvang kameraovervågning ned over hovedet på dansk fiskeri, siger Svend-Erik Andersen.

Listen over spørgsmål er altså lang, og fiskerne blev ikke just klogere, da der fredag i sidste uge var medlemsmøde i Aalborg. Over 300 fiskere var troppet op, og flere sejlet hertil for at vise deres frustration og utilfredshed med ministerens planer om at indføre kameraovervågning i Kattegat. Også fiskeriministeren deltog, men her var der ingen svar at hente på fiskernes spørgsmål til lovgrundlaget.

- De danske fiskere skal ikke være forsøgskaniner i endnu et eksperiment med kamera. For det er netop, hvad det er. Man kunne som det mindste have sikret sig, at jura var på plads, før man trækker nye og flere regler ned over et helt erhverv, siger Svend-Erik Andersen.

For yderlige oplysninger
Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80
Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening, tlf. 51 19 95 37
... Se mereSe mindre

2 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Så er muligheden for kontakt med vores minister her kl 1215 på P 1 ... Se mereSe mindre

Så er muligheden for kontakt med vores minister her kl 1215 på P 1

Comment on Facebook

Tag ham med på havet i kuling ,og så kommer du med spegepølse op i styrehuset og byder ham et stykke med god tyk stykke med ålerøget spegepølse så plejer de at skifte farve som en kamelon jeg ville gerne se det.

2 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Thy-Mors - 01/02 2020
Unødvendig overvågning

FISKERI: Fiskeriminister Mogens Jensen skriver (16.1.), at det er fiskene, der skal moniteres, og ikke fiskerne. Så enkelt er det selvfølgelig ikke.

Af Kim Valentin, folketingsmedlem (V), ordfører for folkeoplysning og bibliotek, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K kim.valentin@ft.dk

Det er rigtigt nok, at Mogens Jensen fremlagde sagen på et Europaudvalgsmøde (13.12.) forud for ministerrådsmødet i Bruxelles.

Her udtrykte jeg bekymring for at belaste fiskerierhvervet ved at pålægge installation af overvågningsudstyr, særligt fiskegrej og net til nye fangstmetoder. Forsøg med overvågningskamera har allerede vist, at det er muligt at fiske uden væsentligt udsmid.

Derfor spurgte jeg også ministeren til udvalgsmødet, om der overhovedet var brug for elektronisk overvågning.

I en årrække har fiskerne fanget færre torsk, end kvoten berettiger til, ligesom fiskeudstyret i dag er så effektivt, at 90 procent af alle torsk, der indfanges af trawlet, ryger ud gennem maskerne igen.

Jeg kan ikke se, hvordan besværlig og bureaukratisk overvågning skulle ændre på det.

Ministeren mangler at svare på, hvorfor det er en god idé, at danske fiskere som de eneste i EU skal montere kameraovervågning på deres fartøjer.

Fiskerne er sikkert også interesseret i, hvor længe optagelserne skal gemmes, og hvad initiativet konkret skal munde ud i?

Jeg er nødt til at anholde fiskeriministerens indtryk af, at der var fuld opbakning fra samtlige partier i Europaudvalget til at tage til Bruxelles og gøre det besværligt for danske fiskere.

Overvågning uden dokumenteret effekt hører ingen steder hjemme.

LÆS MERE
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Så få dem til at trække mandatet tilbage.

2 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

300 utilfredse fiskere tog i dag til Aalborg. I utilfredshed over fiskeriministerens forslag om kameraovervågning.

Jeg forstår fiskernes bekymring.

Som Venstres fiskeriordfører er det min ambition at få fiskeriet ud af det politiske kaos, som fiskeriet var udsat for i 2015-2019.

Og jeg prøver derfor at være konstruktiv. Men fiskeriministeren er lige frisk nok, når han siger, at alle Folketingets partier står bag ministerens kameraforsøg. For det er ikke korrekt.

Bare for historieskrivningens skyld. Om onsdagen fremlagde ministeren sit ønske om mandat i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Her var der tale om kameraforsøg. Inden mandatgivningen i Europaudvalget om fredagen var jeg til møde med ministeren i ministeriet. Og der får jeg ændret mandat fra kameraovervågning til elektronisk monitorering. For det gav også mulighed for andre løsninger end kameraovervågning - som Danmarks Fiskeriforening også havde konkrete forslag til.

Alligevel har ministeren valgt - med hjemmel i dansk lovgivning - at gennemføre et kameraforsøg.

Det forstår jeg godt, at danske fiskere er utilfredse med. For der er ingen fordele for dansk fiskeri. Kun mistænkeliggørelse.

Da tidligere Venstre-ministre indførte kameraforsøg, så var det frivilligt og med bonus for de medvirkende fiskere.

Det kan godt være, at løsningen på sigt er kameraovervågning. Men indfør det dog med en gulerod. Så fiskerne kan se en fordel i det. At andre kontroller og bureaukrati mindskes. At samarbejdet med forskerne forbedres, og at grundlaget for beregningerne af kvoterne forbedres.

Som det ser ud nu, så forstår jeg godt fiskernes utilfredshed.

Skal jeg være optimist. Så håber jeg, at ministerens ord i dag om samarbejde og dialog står til troende. Jeg vil gøre mit for, at danske fiskere inddrages så meget som muligt fremover.
... Se mereSe mindre

2 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Vi håber på en god dag i Aalborg ... Se mereSe mindre

Vi håber på en god dag i Aalborg

2 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Sejlads mod kamera ank aalborg kl 0700 ... Se mereSe mindre

Sejlads mod kamera ank aalborg kl 0700

Comment on Facebook

👍🇩🇰

ja jeg var lige i hals og se bådene det er at umøndiggøre fiskeren og hvad bliver det næste skal de også have overvågning i køjen.

3 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Danske fiskere siger nej til kameraovervågning ... Se mereSe mindre

3 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Medlemsmøde om kamera flyttes til d. 31. januar!

De danske fiskere siger nej tak til kameraovervågning - og vil du gerne give din holdning til kende, så er det d. 31. januar i Aalborg. Danmarks Fiskeriforening har nemlig indkaldt til medlemsmøde, men datoen er nu rykket fra d. 17. januar til d. 31. januar. Dermed er der nemlig garanti for, at fiskeriminister Mogens Jensen deltager og vil være til stede til at høre fiskernes kritik og frustrationer, og forklare og forsvare sine planer.

- Det væsentligste ved medlemsmødet er at få ministeren i tale, og at vores medlemmer får mulighed for at tale direkte til ministeren. Det er ham, der vil have kameraovervågning, og det vil vi gerne have en god forklaring på! Derfor er mødet rykket, siger formand Svend-Erik Andersen.

Mødet foregår i Aalborg Kultur & Kongres Center, d. 31. januar kl. 9. Tilmeld dig på mk@dkfisk.dk
... Se mereSe mindre

3 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Læserbrev fra Nordjyske i dag
Der er godt der er flere der kan se folketinget har gjort sig til konger over fiskeriet
Kongerne tro de er bedere viden på fiskeri
Jan

Hvor blev tillid og forenkling af?
FISKERI: Hvor blev tillid og forenkling af?
Birgit S. Hansen
Et bredt politisk flertal stod bag mandatet, da Danmark tog til EU og forhandlede for fiskeriet.
Og lad os slå fast fra start: Kritikken, der kommer her, går ikke på fiskeriets minister, på Venstre eller på Socialdemokratiet. Den går på dem alle, og de er lige gode om det. Vi er klar over, at ministeren står forrest i storm og blæst og ved ros. Men her skal der skydes bredt, og lige så enige man var politisk om kameraovervågning (Eva Kjer Hansen, Venstre 2018, Mogens Jensen, Socialdemokratiet 2019) ja, lige så bredt samarbejde og velvilje fordrer det at stå af.
Det handler om monitorering eller kameraovervågning i fiskefartøjer. Som én morsomt forsøgte sig forleden til dimission på Martec/Skagen Skipperskole: ”Husk at sætte håret, kære fiskere. Nu skal der tages foto, når I arbejder på jeres egne fartøjer”.
Danmark sagde som det eneste land ja til, at der skal kameraovervåges i Kattegat. Som det eneste land! Enegang og overimplementering, må det kaldes. Vi forstår godt fiskerne, at de oplever sig ramt og som jaget vildt. Oveni lurer brexit og konsekvenser heraf om hjørnet.
Det er som, når en elev ikke kan holde nallerne fra mobilen, og læreren inddrager alle telefoner. Er der brodne kar i fiskeriet? Ja sikkert, men hvad med at gå efter dem og ikke skyde så bredt?
Hvor blev det der med tillid af?
Hvis det handler om at sikre og måle bestanden, for det er da absolut vigtigt, ja så findes der mange gode monitoreringssystemer allerede.
Skal der forenkles eller lægges på?
Som borgmestre i netværket af fiskerafhængige kommuner i Nordjylland vil vi stå skulder ved skulder med fiskerne, indtil vi enten får forklaret/forsvaret denne ordning med overbevisende argumenter eller, at det fjernes? Lige nu står vi måbende tilbage og tænker: Kære Europaudvalg. Kære minister Mogens Jensen (S), men også kære Søren Gade, (V, medlem af fiskeriudvalget i EU), hvad skete der?
Når vi er optaget af den dagsorden, er det naturligvis, fordi cirka halvdelen af fiskeriet udgår fra Nordjylland. De største fiskerihavne ligger i Nordjylland. Vi har heldigvis mange fiskeforarbejdsningsvirksomheder. Det handler om arbejdspladser. Hav mod til at stole på et vigtigt erhverv.

Borgemester i det nordjyske netværk af fiskeriafhæningige kommuner
arne Boelt Hjørring kommune
hans Ejner Bertelsen Morsø kommune
Karsten Jensen Læsø kommune
Mogens Gade Jammerbugten kommune
ulla Vestergaard Thisted kommune
Birgit S Hansen Fredrikshavn kommune Formand for netværket
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Ja det er slut med fiskeri i dk hvad havde i ventet

Se flere nyheder