Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Må meget gerne deles!

Mød Svend Heiselberg som foredragsholder og havneguide.

Svend Heiselberg forlod fiskeriet i 1967 og startede virksomhed på Hanstholm Havn.
Efter havnens åbning i 1967 blev Svend Heiselberg valgt som formand for fiskeriforeningen. Han var formand i 12 år samtidig med, at han drev virksomhed, kom i byrådet, i amtsrådet og i perioder har været viceborgmester i både Hanstholm og Thisted kommune.
Heiselberg fortæller, at da han kom til Hanstholm og blev valgt som formand for den lille fiskeriforening, fik han overdraget en kassebeholdning på små 530 kroner. Det lykkedes dog ved hårdt arbejde, sammen med bestyrelsen i de 12 år, at opbygge Danmarks mest moderne forening, der var i tidsånd med fiskeriets udvikling. Fiskeriforeningen blev en stor aktiv erhvervsforening, som fiskeriforeningen nyder godt af i dag.
Efter tiden som formand for fiskeriforeningen fortsatte Svend Heiselberg med poster i politik, hvor han sad som folketingsmedlem i 25 år, efterfuldt af 10 år som regionsrådsmedlem i Region Nordjylland.

Svend Heiselberg var folkevalgt i i alt 50 år, og blev i 2013 hædret med hædersprisen ”årets aquamanileborger” af Hanstholms Handelsstandsforening. I 2021 blev han igen hædret. Denne gang af Hanstholms Havnebestyrelse, som hædrede ham for sin indsats for Hanstholm Havn ved at opkalde en plads efter ham.
Svend Heiselberg var medstifter og initiativtager til ASE (arbejdskasse til selvstændige erhvervsdrivende). Derudover har han beklædt en række bestyrelses- og repræsentantskabsposter; Bestyrelsesmedlem for Danmarks Havfiskeriforening, formand for central fiskeriforening fra Agger til Thorup Strand, bestyrelsesmedlem for Dansk Luftfart, repræsentantskabsmedlem for SAS, repræsentantskabsmedlem for Danmarks Nationalbank og Venstres trafikordfører i 25 år.

Svend Heiselberg er 86 år og har på baggrund af sit spændende liv valgt at stille sig til rådighed med foredrag og guidede ture på Hanstholm Havn for virksomheder, foreninger og skoler. Her vil han fortælle om sit spændende liv, hvor han i modvind og storm har været med til at skabe et fundament, for det som i dag er Danmarks største konsumfiskerihavn med en ordentlig årlig milliardomsætning.

Kontaktoplysninger:
Mail: svend@svendheiselberg.dk
Telefon: 30347450
... Se mereSe mindre

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Bred aftale om 1,3 Brexit-milliarder på plads

Regeringen og samtlige partier i Folketinget er blevet enige om en Brexit-kompensation på i alt 1,3 milliarder kroner. Pengene udbetales direkte til danske fiskere, følgeerhverv og lokalområder der blev hårdt ramt af Brexit sidste år.

16. december 2021Nu er der hjælp på vej til de fiskere, følgeerhverv og lokalområder, der mister kvoter og indtjening som direkte konsekvens af briternes exit fra EU.

Torsdag eftermiddag er regeringen og samtlige partier i Folketinget indgået en politisk aftale, der fordeler 1,3 milliarder kroner fra EU’s såkaldte Brexit-reserve til erhvervet og lokalområderne.

Fiskeriminister Rasmus Prehn:

”Det var et hårdt slag for mange fiskere, da briterne sidste år lukkede døren og sagde farewell til Europa. Virkeligheden forandrede sig drastisk, og kvoterne blev med ét færre. Det skabte nogle meget kedelige ringe i vandet, og erhvervet og følgevirksomheder blev hårdt ramt på indtjeningen. Nu er vi med et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en aftale om direkte kompensation på i alt 1,3 milliarder kroner til fiskere, følgeerhverv og lokalområder. Det er kun fair og rimeligt. Og så sikrer det, at man har mulighed for at fortsætte i erhvervet eller forlade det nogenlunde tørskoet.”

Socialdemokratiet, Kasper Roug:

”Fiskerne har fået et hårdt slag ved en udtræden af Storbritannien af EU. Derfor er det et vigtigt signal over for fiskeriet at alle partier står sammen om en fornuftig kompensation. Socialdemokratiet er glad for at kompensationen også har en grøn vinkel til gavn for udvikling af erhvervet”

Venstre, Torsten Schack Pedersen:

”Venstres ambition har været at sikre fuld kompensation for de tabte kvoterettigheder i forbindelse med Brexit. Med 840 mio. kr. i kompensation får fiskerne langt mere, end regeringen tidligere lagde op til. Venstre er tilfredse med en ophugningsordning på en fornuftig størrelse. Venstre har kæmpet for, at der bliver nedsat en Fiskerikommission som skal skabe grundlag for en ny kommende fiskeripolitik i Danmark.”

Socialistisk Folkeparti, Rasmus Nordqvist:

”Det er godt at EU har valgt at sætte midler af til hjælp for fiskerierhvervet som står i en svær situation efter Brexit som har haft stor betydning for fiskerimulighederne. Det har været vigtigt for SF at vi med midlerne sikre en forsat grøn omstilling af fiskeriet.”

Radikale Venstre, Martin Lidegaard:

”Jeg glæder mig stort over, at de danske fiskere endelig kan få deres Brexit-kompensation, som de skulle have haft for længe siden. Samtidig glæder jeg mig over den samlede balance i pakken, ligesom jeg er yderst tilfreds med, at et bredt flertal nu tager fat på en mere grundlæggende diskussion om, hvordan vi sikrer et stærkt og bæredygtigt fiskeri i Danmark med nedsættelsen af en ny fiskerikommission.”

Enhedslisten, Søren Egge Rasmusen:

”For Enhedslisten er det vigtigt, at der afsætte støtte til at omstille til mere bæredygtigt fiskeri og omstilling af forarbejdningsindustrien. Samtidig er det glædeligt, at der afsættes midler til beskæftigelsesindsats og lokale udviklingsprojekter. Aftalen sikrer at kvoter i kystfiskerordningen fastholdes på det nuværende niveau.”

Det Konservative Folkeparti, Per Larsen:

”Jeg synes også, det er rigtig glædeligt, at fiskerne får direkte kompensation for deres mistede kvoter, selvom det ikke er alle, der kompenseres fuldt ud. Aftalen sikrer også midler til klimavenlig omstilling af fiskerflåden, som kan være med til at bringe fiskeriet i en mere bæredygtig retning ”

Frie Grønne, Susanne Zimmer:

"Frie Grønne er glad for at der afsættes godt 200 millioner kroner til ophugning af fiskefartøjer, så vi generelt understøtter et mindre pres på fiskebestandene, ligesom overførslen af ophugningskvoterne til kystfiskerordningen, som er mere bæredygtig er et skridt i den rigtige retning."

Læs hele aftaleteksten her.

Fakta:

Der er afsat i alt 841 mio. kr. til kompensation for fiskernes direkte kvotetab og 25 mio. kr. til kompensation for tabt omsætning for de fiskere, som ikke selv ejer kvoter.
For at styrke den grønne omstilling stilles som betingelse for en del af kompensationen (10 pct. kompensation), at fiskerne bruger 10-15 pct. af deres kompensation til at omlægge til grønnere løsninger som eksempelvis investering i skånsomme eller selektive redskaber. De mindste fartøjer er undtaget for dette.
Der er afsat 40 mio. kr. til tabt indtjening til forarbejdningsvirksomheder. 35 pct. af kompensationen skal gå til grønne investeringer i produktionen.
Der er afsat 204 mio. kr. til en ordning, der skal sikre, at fiskere, der ser sig nødsaget til at forlade erhvervet, kan blive kompenseret i en såkaldt ophugningsordning.
Der er afsat 30 mio. kr. til støtte til indsatser, der understøtter virksomheder, lokale ildsjæle og udviklingsprojekter i kyst- og landområder, som bliver ramt af Brexit.
Herudover er der afsat 20 mio. kr. i en pulje, der skal hjælpe afskedigede medarbejdere i fiskerisektoren med opkvalificering og jobrettede tiltag.


Ydeligere oplysninger:

Alle pressehenvendelser til ministeren og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan ske til Fødevareministeriets pressevagt: presse@fvm.dk eller +45 2018 4052 (kan ikke modtage SMS).Se nyheden på hjemmesiden

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Afmeld eller rediger dit abonnement på nyheder

Hos Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skal borgere og samarbejdspartnere have fuld tillid til, at deres personoplysninger håndteres professionelt og betryggende. Ministeriet tænker derfor altid på databeskyttelse og handler forsvarligt efter gældende lovgivning. Læs mere om ministeriets privatlivspolitik på hjemmesiden
... Se mereSe mindre

Nu nærmer julen sig med hastige skridt, og vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en GLÆDELIG JUL samt et GODT NYTÅR.

I forbindelse med julen har vi følgende åbningstider:

torsdag den 23. dec. lukket
mandag den 27. dec. kl. 09.00 - 12.00
tirsdag den 28. dec. kl. 09.00 - 12.00
onsdag den 29. dec. kl. 09.00 - 12.00
torsdag den 30. dec. kl. 09.00 - 12.00
... Se mereSe mindre

Pressemeddelelse

Fra

Danmarks Fiskeriforening PO
​ ​
11. december 2021


Regningen for Brexit til dansk fiskeri vokser

EU og Norge har indgået aftale om fiskeriet for 2022. Det sikrer de danske fiskere adgang til norsk farvand. Desværre skal de danske fiskere betale en alt for høj pris, og det betyder regningen for Brexit vokser.

EU, Norge og Storbritannien er blevet enige om fiskekvoter for de fælles bestande for 2022. Samtidig er de danske fiskere sikret den den yderst vigtige adgang til at fiske i norsk farvand i Nordsøen og Skagerrak fra 1. januar 2022. Men alting har en pris. Og prisen for adgang til norsk farvand er uomtvisteligt for høj.

- Det er en meget dyr aftale. Der er gjort et stort forhandlingsarbejde af EU-Kommissionen og Fødevareministeriet over de sidste par måneder, og vi er glade for, at aftalerne er faldet på plads, og at der for eksempel sikres adgang til norsk farvand. Men som en afledt konsekvens at Brexit, så begrænser Norge adgangen til at fiske i norsk farvand. Fiskerimulighederne i norsk farvand er mærkbart forringet efter Brexit. Vi mister 25 procent af vores kvote på vigtige arter som havtaske og kulmule med mere. Det får uundgåeligt negative konsekvenser for de danske fiskere og de danske fiskerihavne i Vest- og Nordjylland, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen.

Brexit sender igen en regning til dansk fiskeri
Normalt bytter EU kvoter med Norge, men fordi EU afgiver mange kvoter til briterne på grund af Brexit, har EU ikke så meget at tilbyde Norge som tidligere. Det får store negative negative konsekvenser for de danske fiskerimuligheder i norsk farvand og for de danske fiskere
.
- Aftalen for 2022 viser, at Brexit-regningen for dansk fiskeri vokser. De drastiske fald i kvoter er en klar følgevirkning af Brexit, som har vendt fuldstændig op og ned på fiskerirelationerne i Nordsøen. Årets kvoter afspejler på ingen måde udviklingen i fiskebestandene, men derimod det kaos, som Brexit har skabt for fiskeriet i Nordsøen og som dansk fiskeri er taget som gidsel i, siger Svend-Erik Andersen.

At de danske fiskeres kvote i norsk farvand og Brexit hænger sammen, bør de danske politikere skrive sig bag øret. For regningen for Brexit er endt hos fiskerne, og trækker lange skygger, som ikke bare skal tørres af på et erhverv, og det her er endnu en streg i regningen.

- Fiskeriet skal have fuld kompensation for alle de tab, vi lider som følge af Brexit. Det gælder også i forhold til fiskeriet i norsk farvand. Det bør stå hævet over enhver tvivl. Derved kan vi sikre, at fiskeriet fortsat kan bidrage til vækst og beskæftigelse i de danske havnesamfund og samtidig udvikle fiskeriet i en endnu mere bæredygtig retning, lyder det fra Svend-Erik Andersen.

Det er den såkaldte trilaterale aftale om de vigtige fælles bestande som torsk og sej mellem EU, Storbritannien og Norge, samt den bilaterale aftale mellem EU og Norge, som er på plads for 2022.

EU og Storbritannien forhandler fortsat om den bilaterale fiskeriaftale for 2022. Det samme gør Storbritannien i øvrigt også med Norge efter, at det ikke lykkedes dem at nå frem til en aftale for 2021.

EU’s fiskeriministre mødes fra søndag den 12. december i Bruxelles for at forhandle fiskekvoterne for 2022 på plads.

Yderligere information
Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80
Kenn Skau Fischer, direktør for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 51 19 95 37
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Ja stod det til mig skulle den træner og holdleder og massør snart skiftes ud inden de får alt Dansk fiskeri stoppet for det er de da godt igang med sammen med hvores minister😡😡😡

Det er noget skrammel.

2 måneder siden
Svend Søe Bonde

🍀🍀🍀 MSC - Bæredygtige fisk og skaldyr 🎄🌟Fiskeri Tidende 🎅🏼 #dkpol TV MIDTVEST🙌Hanstholm Fiskeriforening 🦪 Rasmus Prehn ... Se mereSe mindre

2 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Jeg bliver så trist - igen køres dansk fiskeri over af det nuværende flertal

Uden at involvere dansk fiskeri bliver der med finanslovsaftalen indført et trawlforbud i store dele af de indre farvande.

Mon nogle af de personer, der indgået aftalen, ved, at 90 pct. af indtjeningen i dansk fiskeri stammer fra trawlfiskeriet??

Det kommer til at koste arbejdspladser flere steder i Danmark. Og det understreger desværre, at vi har en alt andet en erhvervsvenlig regering.

Først mink, så hjortevildt og nu fiskeriet.

Jeg havde oprigtigt håber på, at regeringen var kommet videre efter Simon Kollerup og Ib Poulsens angreb på dansk fiskeri i 2016. Men nej. Socialdemokratiet fortsætter en ødelæggende politik overfor dansk fiskeri.

Udtalelser fra fiskeriminister Rasmus Prehn om, at det nærmest er at hjælpe fiskeriet er jo helt på månen, når man hører fiskeriets reaktioner - herunder hans egen partikollega, der er socialdemokratisk byrådsmedlem i et af de berørte områder.

Jeg er trist, skuffet og vred. Lad os dog for pokker få noget fornuft ind i dansk fiskeripolitik - det fortjener erhvervet!
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Jeg spørg bare hvad med vod fiskeriet det er da også vodtove der slæbes hen over bunden det samme som travl

2 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

PRESSEMEDDELELSE
26. november 2021

DFPO: Sameksistens er afgørende

Den 25. november vedtog et bredt flertal i Folketinget et lovforslag, der fjerner retten til at klage over etableringen af en energiø i Nordsøen til relevante nævn. I Danmarks Fiskeriforening opfordrer man til tæt dialog med fiskerierhvervet sådan, at der fortsat er plads til fiskeriet

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der giver Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndigelse til at igangsætte processen omkring etablering af en energiø i Nordsøen. Foruden denne bemyndigelse fjerner lovforslaget mulighed for at klage til relevante nævn som eksempelvis planklagenævnet og miljø- og fødevareklagenævnet. Den beslutning vækker bekymring i Danmarks Fiskeriforening.

- I Danmarks Fiskeriforening bakker vi op om den grønne omstilling og anlæggelse af havvindmøller. For der er både plads til fiskeri og havvindmøller, hvis tingene bliver gjort ordentligt. Sameksistens er muligt. Desværre er det et skidt signal, når man afskærer klageadgangen. Det er rent ud sagt for dårligt, at de mennesker, der risikerer at miste deres job ikke kan komme til orde siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening

I Danmarks Fiskeriforening kæmper man hårdt for sameksistens på havet, og dialogen bliver vigtigere end nogensinde, når de sædvanlige muligheder for at klage, bliver fjernet. Derfor opfordrer Danmarks Fiskeriforening til tæt dialog.

- Når man laver sådan en manøvre her, så er det endnu vigtigere, at der er tæt dialog med erhvervet inden beslutningerne bliver truffet. Derfor forventer vi også, at man fra klimaministerens side skruer op for dialogen med fiskerierhvervet sådan, at havvindmølleparker kan etableres med respekt for fiskerne. Derved kan fiskeriet fortsat bidrage med vigtige arbejdspladser i landdistrikterne siger Svend-Erik Andersen.

I Danmarks Fiskeriforening vil man følge sagen helt til dørs, og gøre alt for, at fiskeriet bliver hørt.

- Vi har noteret os, at der fortsat vil være offentlige høringer gennem hele processen, og dem vil vi naturligvis deltage aktivt i, ligesom vi vil holde tæt dialog med de relevante politikere sådan, at vi får fulgt den her proces helt til dørs siger Svend-Erik Andersen.
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Ja vi er ik ret langt væk fra diktatoriske tilstande 😔 og vi finder os bare I hele lortet 👏👏

2 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Initiativprisen 2021 går til Krog Nobis ! 👍

Krog Nobis er en virksomhed, der tilbyder kreativ kommunikation og formidling for den maritime verden.

Virksomheden er grundlagt af Maria Mejlhede Krog.

Det er Fiskeriets Servicefag, som står bag initiativprisen, og den blev uddelt på fredagens fiskerikonference i Søndervig.

Stort tillykke til Krog Nobis ! 😊

www.facebook.com/krognobis/
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Sådan!!! 💪🏼🇩🇰🎉

Tillykke Maria og Emilie

Tillykke Maria og Emilie!

#jobwelldone

2 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Stor dag på Fiskeriskolen
Vi ønsker alle 31 elver tillykke med det blå bevis
Tillykke til årets læreplads L 820 ved Hans Jørgen og besætning
Og ikke mindst tillykke til Årets elve som i år gik til en ung dame Freja Nielsen meget flot
... Se mereSe mindre

Stor dag på Fiskeriskolen 
Vi ønsker alle 31 elver tillykke med det blå bevis 
Tillykke til årets læreplads L 820 ved Hans Jørgen og besætning 
Og ikke mindst tillykke til Årets elve som i år gik til en ung dame Freja Nielsen meget flotImage attachmentImage attachment
2 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Der skal være plads til alle i dansk fiskeri
Af Claus Hjørne Pedersen, formand for Strandby Fiskeriforening
Den seneste tid har der været en livlig debat om fiskeriet her på avisens debatsider. Særligt om trawlfiskeriet. Det er en debat, jeg ikke kan sidde overhørig. For virkeligheden er, at såfremt SF’s forslag om et trawlforbud, bliver til virkelighed, så forsvinder fiskeriet i Strandby. Det er et alvorligt slag mod vores lokalsamfund, og det vil få store konsekvenser for Frederikshavns Kommune. Derfor vil jeg gerne advare om den tilgang.

Jeg mener, der skal være plads til alle i dansk fiskeri, og jeg er godt og grundigt træt af, at diskussionen om dansk fiskeri ofte ender i en skyttegravskrig, hvor nogle politikere har tendens til at dæmonisere trawlfiskeriet. Det dur ikke noget.

Det er ikke ret længe siden, at eksperterne inde på DTU Aqua sendte et notat til Folketinget, hvor de direkte skriver: Et totalt forbud mod bundtrawling forventes ikke at øge biodiversiteten af fisk, havpattedyr og fugle med mindre det suppleres med restriktioner på brugen af andre redskaber. Man skulle tro at så klar tale vil bringe en smule fornuft ind i debatten. DTU skriver i samme notat, at der i nogle områder slet ikke kan ses effekter af bundtrawling på havbunden. Og senest har DTU Aqua udgivet en ny rapport, hvor det igen slås fast, at såfremt man ønsker et bæredygtigt dansk fiskeri, så nytter det altså ikke noget at lægge hele baduljen om til garn. Der er i stedet brug for en bredspektret indsats for at gøre dansk fiskeri mere bæredygtigt.

Den tilgang er jeg helt enig i, og i dansk fiskeri vil vi meget gerne bidrage til at gøre fiskeriet endnu mere bæredygtigt. Derfor har vi foreslået at frede 10% af de danske farvande, som SF har talt varmt for. Det skal ses i sammenhæng med, at danske fiskere i dag fanger 75% af deres fisk i 10% af havet. I realiteten er der altså meget store arealer, der slet ikke påvirkes af trawlfiskeriet.
I dansk fiskeri er vi også ret stolte af, at vi siden starten af 90’erne har reduceret vores CO2-udledning med 60%, hvor landbruget har reduceret deres udledning med 16% i samme periode for at sætte det resultat i perspektiv. Derudover er store dele af vores fangster bæredygtighedsmærket med MSC. Det gælder eksempelvis fiskeriet efter jomfruhummer i Kattegat, som vi er afhængige af i Strandby. Og MSC ser altså både på om bestanden har en bæredygtig størrelse ligesom MSC også ser på bundpåvirkning af fiskeriet.

På den her baggrund vil jeg gerne opfordre politikere - lokalt såvel som nationalt - til at droppe den usaglige tilgang til trawlfiskeriet. I stedet skal vi fokusere mere på, hvordan vi kan udvikle dansk fiskeri og sikre, at det danske fiskeri over en bred kam bliver endnu mere bæredygtigt. For sådan kan vi også sikre, at fiskeriet fortsat kan bidrage med vigtige arbejdspladser. Ikke bare i vores kommune, men i alle de kommuner, hvor fiskeriet har særlig betydning.
... Se mereSe mindre

2 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Nyt job ? ... Se mereSe mindre

Nyt job ?

Comment on Facebook

Berit Julia Frost Pedersen til steffen

2 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Politisk debat ved Krog Nobis, i går.
Flere af vores medlemmer var mødet op
Blandet andet, for at høre hvorfor Ib Poulsen på hanstholm . Nu
Skrev, jeg og et vores bestyrelsesmedlemmer var utroværdigt og fulde af fek news.
Nej vi forholder os til den virkelighed der var i 2017 hvor Folketinget omfordelt fisk i Dansk fiskeri. Omfordelingen betød, at vores medlem hvis de skulle have de samme kg som de have før end omfordeling,så kostede det ca 70 mil for vores medlemmer, alså de have mistet egen kapital for 70 mil.
De have været gode at have nu i den krise vi er inden i nu
Så det er nemt at blive væk fra hanstholm til debat.
Han forsøgt at fortælle alle vi var fulde af løgn
Men vi kan godt huske, hvordan socialdemokraterne mf fik sit fleretal uden om den daværende regering, for at lave fiskeri aftale med 25 punkter, som her efter 4 år ikke har alle punkter på plads pt.
Ib Poulsen fik 3 ting for at gå med uden om regeringen
1.fik torsk og tunger for 5 mil i landingsværdig i Nordsøen overført til MAF segmenteret. Her hvor Ib Poulsen driver sit fiskeri
2. Ændret betaling i fiskeriets arbejdesmiljø til fordel for MAF segmenteret
3. Ændret bestyressammensætning i arbejdsmiljøet
Her sidder fiskeriets parter 3F og Dfpo og Dfpo
Det skulle ændres ved lovforslag i Folketinget
Det var gennem 1 afstemning, inden det blev folketingsvalg
Og blev efterfølgende fjernet efter folktinges valget af den ny erhvervsminister.
Vi kan enligt ikke forstå Ib Poulsen vil rode op i den gamle historie, han burde undskylde for fiskerne i Hanstholm
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Danske fiskekvoter/ejerskab.De tilhører det Danske samfund .Og det er den Danske stat,som der suverænt administrer/om-fordeler den samlet kvote.Fiskerne har brugsret til kvoterne.,At fiskerne individuelt har solgt/købt deres brugsret til kvoter imellem sig.Det er vel fiskernes eget problem. Hvis kvoterne går op eller ned/forsvinder.En værdi/brugsret,som fiskerne fra starten af fik foræret >>intet betalte for<<.Dermed har fiskerne reelt set intet tabt.Når/hvis en kvote forsvinder eller bliver decimeret . Hvilket en kvotebruger vel også selv må være klar over .En ren farce

I må tá ham pppe i salen ved friskolen i aften kan se han er mødt op.

3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Læserbrev fra fra nordjyske i dag

Fisk fundamentet i Hanstholm

KV21: Kommunalvalget står for døren, og man kunne fristes til at sige, at politikerne – traditionen tro – står i kø med tiltag og gode ideer til at styrke Hanstholm Havn. Min opfordring til de politikere er klar. Husk fiskeriet. For fiskeriet er af afgørende betydning for Hanstholm Havn, og det er fiskeriets fortjeneste, at havnen i årevis har sikret vækst og beskæftigelse i vores del af landet.
Jan N. Hansen
Formand for Hanstholm Fiskeriforening
Jeg vil gerne starte med at slå fast, at det selvfølgelig er glædeligt, at vores lokale politikere interesserer sig for udviklingen af Hanstholm Havn. Det vil jeg gerne kvittere for. For de har helt ret i, at havnen spiller en særlig rolle, og at det er en vigtig politisk opgave at sikre, at havnen fortsat kan bidrage med vækst og udvikling.
Et af de helt konkrete forslag, der har været rejst i forhold til Hanstholm Havn er, at vi igen skal have en færgerute til Norge. Det forslag er der for så vidt ikke noget galt med. Men det er vigtigt, at man holder sig for øje, at det historisk ikke har været færgefart, der har drevet udviklingen på Hanstholm Havn. Det har fiskeriet derimod. Det skal de mange kommende medlemmer af byrådet i Thisted Kommune vide, og det skal de huske, når kommunalvalget er ovre, og de skal i gang med byrådsarbejdet.
Jeg vil gerne rose Thisted Kommune for deres arbejde i det Nordjyske Fiskerikommune Netværk, som er et netværk for de kommuner, hvor fiskeriet spiller en særlig rolle. Her i blandt Thisted Kommune. Netværket er vigtigt. For det kan bruges til at råbe politikerne på Christiansborg op, når afstanden fra Christiansborg til vandkants Danmark bliver for stor. Det sker desværre ikke så sjældent, som man kunne ønske sig. I dansk fiskeri har vi for ofte været vidne til, at den førte politik på Christiansborg, bevæger sig længere og længere væk fra fiskernes virkelighed. Det dur ikke, og her er der brug for et modspil.
Derfor er min opfordring til de kommende byrødder i Thisted Kommune klar. I skal stå sammen om at kæmpe for og udvikle fiskeriet. Det er godt for Hanstholm. Og uanset om borgmesteren er rød, blå eller en farve derimellem, skal arbejdet i netværket for nordjyske fiskerikommuner bestå og udvikles til gavn for Hanstholm Havn.
... Se mereSe mindre

3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Vi har i eftermiddag haft et godt besøg i hanstholm fiskeriforening af Fødevareminister Rasmus Prehn som var inverteret af Borgemester Ulla Westergaard for at høre om fiskeriets udfordringer og den grønne udvikling på Hanstholm Havn
Vi tro på at fødevareminister vil forsøge at gøre noget ved vores udfordringer i Hanstholm
Der var også indlæg ved Nils Skejby, Carsten Beith og Jesper Kongsted
God dag for Hanstholm
... Se mereSe mindre

Se flere nyheder