Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Så er kameraovervågning af dansk fiskeri kommet tættere på

Det har længe været snak – nu er det virkelighed. Da Danmark i 2019 tog til EU for at forhandle for fiskeriet, sagde man som det eneste land ’ja’ til, at fiskefartøjer skal kameraovervåges i Kattegat. Nu er 14 fiskefartøjer udvalgt til at få monteret kameraovervågning. En fartøjsejer har desuden meldt sig frivilligt, hvilket bringer antallet op på 15 fartøjer. Det sker i form af et projektet om elektronisk monitering i Kattegat. De 15 fartøjsejere er i dag blevet orienteret om, at de er valgt. De vil senere på året blive kontaktet af Fiskeristyrelsen for at få udarbejdet en individuel fartøjsplan, der fastlægger de nærmere detaljer for projektet, f.eks. antallet af kameraer, der skal installeres ombord på fartøjet. De første fartøjer er altså en del af det aktuelle projekt. Målet på lidt længere sigt er, at ca. 100 fiskefartøjer skal have monteret elektronisk monitorering – De skal have påmonteret et kamera, som holder øje med de fisk, der hives ombord. Kameraovervågning af dansk fiskeri er nu blevet virkelighed.

Et omstridt emne, som vækker følelser
Situationen frem til i dag har medført ophedede diskussioner blandt fiskerne, der oplever indgrebet som et tegn på mistillid og som uklog enegang og overimplementering. Frustrationerne når nu kogepunktet hos fiskerne. Er der brodne kar i fiskeriet, som er for uforsigtige, når fangsten hives ombord? Ja, måske. Men hvorfor ikke gå specifikt og direkte efter dem i stedet for at skyde bredt og ramme hele erhvervet med et benspænd, der kan risikere at vælte det omkuld? Ikke mindst i en tid hvor coronapandemien skaber svære kår for erhvervslivet, og Brexit truer i horisonten. Hvor blev tilliden til fiskerne af? Hvis det handler om at sikre og måle fiskebestanden, hvilket så absolut er vigtigt og nødvendigt, findes der allerede mange gode monitoreringssystemer. Som borgmestre i netværket af fiskerafhængige kommuner i Nordjylland står vi skulder ved skulder med fiskerne. Vi forstår deres frustrationer og den følelse af afmagt, de unægteligt er ramt af nu. Det er Folketinget, der har siddet med beslutningen om at acceptere kameraovervågning af fartøjer i Danmark. Her har man truffet den beslutning, man fandt fornuftig. Fiskerne er ikke enige i den fornuft.

Vælg tillidens vej fremad
Fra de seks fiskerikommuner vil vi gerne hejse et flag for tillid frem for kontrol. Tillid til et erhverv, der bidrager til indtægt, jobskabelse, bæredygtigt fiskeri, nødvendige investeringer, vigtige lærepladser og meget mere. Vi skal passe på ikke at tage luften ud af fiskerierhvervet med tiltag, som fiskerne og andre aktører i fiskeriet slet ikke kan se meningen med. Der må kunne findes en ny vej. En anden og bedre vej, brolagt med tillid og gensidig respekt. Vi appellerer til, at man tager dialogen med dem, det hele handler om; fiskerne, så der kan findes fælles fodslag. Og vi håber på det inderste ikke, at der kommer flere af sådanne tiltag. Tiltag, som fiskerne oplever som dræbende for et meget vigtigt erhverv i Danmark. Når vi i det danske netværk af fiskeriafhængige kommuner er særligt optagede af denne problemstilling, handler det ikke mindst om, at omtrent halvdelen af landets fiskeri udgår fra Nordjylland. De største fiskerihavne ligger i her. Og vi har mange fiskeforarbejdnings-virksomheder i landsdelen. Det handler om arbejdspladser. Og det handler ikke mindst om respekt for et centralt erhverv med en lang historisk tradition i Danmark. Vi opfordrer derfor til, at man finder modet til at stole på vores fiskerierhverv. Hav tillid til fiskerne.

Med venlig hilsen,
Borgmestre i det nordjyske netværk af fiskeriafhængige kommuner:
Arne Boelt, Hjørring Kommune
Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune
Karsten Nielsen, Læsø Kommune
Mogens Gade, Jammerbugt Kommune
Ulla Vestergaard, Thisted Kommune
Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune - Formand for netværket
... Se mereSe mindre

Danmarks Fiskeriforening: Glædeligt med ekstra kvoter i år

Tobisfiskerne kan se frem til en fleksmængde på 10 procent ekstra. Desværre er der ikke afsat noget til rationsfiskerne.

De danske tobisfiskere har haft et forrygende fiskeri i år, siden tobissæsonen begyndte d. 1. april. Der har været godt med tobis på de enkelte tobisbanker. Det har betydet, at de danske fiskere har landet lige knap 150.000 tons tobis ud af en samlet dansk kvote på 215.863 tons.

Derfor vækker det også glæde hos Danmarks Fiskeriforening, at et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om at give tobisfiskerne mulighed for at fiske op til 10 procent over dette års tobiskvote.

- Vi er glade for den ekstra tobiskvote, som fiskerne kan udnytte i år. Og vi er glade for, at politikerne i Folketinget vælger at udnytte den mulighed, som EU-systemet giver; nemlig at man kan flekse kvoter fra et år til et andet, fortæller Jesper Juul Larsen, formand for Sydvestjysk Fiskeriforening samt formand for udvalget for industri- og pelagisk fiskeri under Danmarks Fiskeriforening.

- Det er en stor hjælp for mange i et år, hvor eksportmarkederne nærmest er lukket helt ned, hvilket har givet faldende priser på en række konsumarter, siger Jesper Juul Larsen.

Fleks til IOK
Mulighederne for kvotefleks er kun for fartøjer, der i forvejen har en andel af den danske kvote - altså IOK-fartøjer med tobis-kvote. Her havde Danmarks Fiskeriforening gerne set en lidt anden fordeling.

- Vi havde da gerne set, at der var blevet afsat noget til rationsfiskerne også. Her er der virkelig mange, der har fået en økonomisk håndsrækning ved at deltage i rationsfiskeriet efter tobis. At de fiskede den afsatte mængde på 15.000 tons på en måned, siger noget om, hvor godt et fiskeri, det har været. Og hvor mange tobis, der er i område 2, siger Jesper Juul Larsen, som håber, at den ekstra mængde tobis giver bedre mulighed for at fiskere kan leje tobis til en fornuftig pris.

- Vi forventer, der er nogle IOK-fartøjer, der nu har fået ekstra kvote, der vil leje fisken ud til andre. Og så regner vi fra Danmarks Fiskeriforening med, at den ekstra kvote forbliver på danske hænder og ikke bliver byttet til udenlandske fiskere, siger Jesper Juul Larsen.

___________________

Yderligere information:

Jesper Juul Larsen, formand for Sydvestjysk Fiskeriforening, tlf.nr. 40 18 56 19
____________________

Fakta

Kvotefleksibiliteten sker ved at forhøje IOK-fartøjernes fiskerimuligheder for de enkelte forvaltningsområder (område 1r, 2r, 3r og 4), som fordeles på de enkelte fortøjer i forhold til promilleandele inden for de enkelte forvaltningsområder.

Fiskerimulighederne for tobis vil derudover blive øget ved uddeling af reservemængder i Fiskefonden for forvaltningsområderne 1r, 2r, 3r og 4.


Dansk Fisk-mærket
Mærket må benyttes til markedsføring af…
- Vildtfanget fisk fanget af danske fiskere
- Fisk opdrættet i Danmark

Fisk i tal
- I 2018 landede de danske fiskere 671.288 tons fisk, og bruttoomsætningen var på ca. 3,5 mia. kr. Heraf udgjorde bruttoomsætningen hos fartøjerne i Danmarks Fiskeriforening 2,514 mia. kr.
- I akvakulturen findes der ca. 203 anlæg og i 2017 blev der produceret 53.000 tons fisk. Den samlede omsætning var ca. 1,5 mia. kr.
Fiskeriet og akvakulturen udgør til sammen fundamentet for den danske fiskerisektor. Fra fisken fanges, landes i havnene, forarbejdes, eksporteres osv. understøtter fiskerisektoren i alt 16.100 årsværk og bidrager til den danske økonomi med 13,6 mia. kr.
... Se mereSe mindre

Lige som fiskerne og Danmarks Fiskeriforening, så har FF Skagen også blikket rettet med tobiskvoten! I et læserbrev skriver bestyrelsesformand Jens Borup:

- Men nu er det efterhånden gået så vidt med overforsigtigheden i kvoterådgivningerne fra DTU Aqua’s biologer, at jeg er blevet decideret harm!

Læs hele indlægget her 👇

fiskeritidende.dk/nyheder/debat/danske-biologer-halverer-kvoten-mens-de-norske-mangedobler-deres/
... Se mereSe mindre

2 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

I dag skulle vi have holdt generalforsamling i Hanstholm Fiskeriforening. der er jo udskudt.
Alle holder jo vejet lidt for at afvente udbredelsen af Corona

Her er hvad generalforsamlingen skulle have startet med, det er skrevet inde Corona tog fart.

Beretningen her kunne blive den længste i vores historie. Det har jeg valgt, at den ikke skal være.
Vi har et godt Fiskeritidende, der holder os opdateret med nyhedsbreve, face book og diverse elektroniskmedier, som man kan finde tilbage i, hvis der skulle være noget fra året, man have glemt.


Beretningen skal afspejle året der gik, så det kan godt give en negativ tone. Hvad siger så de långivere der er her i dag? Klapper de mon kassen i?
Nej, det gør de ikke, for de ved, at de kunder, de har i dag, er dygtige fiskere og forretningsfolk, som er vant til klare sig selv i den hårdest storm. Jeg tror, de stoler på deres kunders evner til at få fartøjet sikkert i havn. Men fiskeriet kan komme ud i nyt økonomisk stormvejr i 2020.
Samtidig skal vi så huske at fortælle de gode historierne der, helt sikkert kommer. Det vil de unge mennesker helt sikkert sætte pris på, når de skal vælge en levevej. Det bliver de unge, der skal bære erhvervet videre.
Jeg er ikke naiv. Jeg har kendt fiskeriet i mange år, og der har altid været udfordringer, der er udforinger nu, og der vil komme udfordringer i fremtiden. Det samme gælder også for andre erhverv.
... Se mereSe mindre

3 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Generalforsamling 2019 Hanstholm Fiskeriforening
Uddrag med billeder
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook 2591869624418661

Det er afdød jonalist ved DFPO Rene Dandanell der har lavet flimmen, æret været Rene`s Minde

4 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Pressemeddelelse

fra

Danmarks Fiskeriforening PO

4. februar 2020

Danske fiskere har positive forventninger til det fremtidige samarbejde med Storbritannien efter Brexit

Storbritannien har nu forladt EU, og dansk fiskeri ser frem til, at man kommer i gang med forhandlingerne om det fremtidige forhold på fiskeriområdet

EU og Storbritannien er ved at gøre klar til forhandlinger om det fremtidige samarbejde, som forventes afsluttet inden årets udgang.

For fiskeriet gælder det endda, at man har givet håndslag på, at en fiskeriaftale skal være færdigforhandlet ved udgangen af juni måned 2020. Det er en meget ambitiøs tidsplan, men for dansk fiskeri er det helt afgørende, at man får de fremtidige rammer for fiskeriet i Nordsøen på plads.

- Fra Danmarks Fiskeriforenings side er vi meget ærgerlige over, at Storbritannien har forladt EU. Vi fisker på mange af de samme arter og fiskepladser og har på mange måder været vigtige for hinanden i EU-samarbejdet de sidste 40 år. Vi respekterer briternes valg og har forhåbninger om, at der både fra EU’s og Storbritanniens side er velvilje til at sikre et gensidigt samarbejde om at sikre et fortsat bæredygtigt fiskeri i Nordsøen, siger Svend-Erik Andersen.

Brexit er en udfordring for dansk fiskeri: 40 pct. af de danske fiskeres fangster er over de senere år sket i britisk farvand, svarende til 30 pct. af værdien af de samlede danske landinger.

Derfor er Danmarks Fiskeriforening også medlem af ”European Fisheries Alliance (EUFA)”, som er et samarbejde mellem de europæiske fiskerflåder i de EU-lande, der traditionelt fisker i, hvad der nu skal kaldes britisk farvand. Alliancen repræsenterer over 18.000 fiskere og 3.500 skibe, alle direkte påvirket af Brexit. Alliancen er etableret for at sikre, at Brexit-aftalen tager højde for de socio-økonomiske vilkår i fiskerierhvervet og i de kystnære samfund i hele Europa.

- Det er vigtigt, at fiskerierhvervet i de lande, som har interesser i fortsat at kunne fiske i britisk farvand, står sammen og lægger pres på dem, som skal forhandle en kommende fiskeriaftale på plads, så vi fortsat kan opretholde et bæredygtigt fiskeri, siger Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening står sammen med kollegaerne med det udgangspunkt, at en fremtidig fiskeriaftale bliver bygget på de samme grundprincipper, som vi kender i dag:
• Fri adgang til hinandens farvande og markeder for fiskeriprodukter
• En fordeling af ressourcerne, som vi kender i dag
• Fælles bæredygtig forvaltning af fiskebestandene
- Dertil kommer, at det er vigtigt, at en fiskeriaftale bliver en integreret del af den samlede aftale mellem EU og Storbritannien og ikke bliver taget som gidsel i de kommende forhandlinger, slutter Svend-Erik Andersen.

___________________________________
Faktaboks:

 Da Storbritannien tiltrådte EU i 1973, var der enighed om gensidig adgang til fiskeriområder i hinandens farvande og fælles bestandsforvaltning.

 Den nuværende fordeling af fiskekvoter i EU er baseret på en EU-aftale fra 1983, som også Storbritannien deltog i. Aftalen var et stort skridt fremad i udviklingen af den fælles fiskeripolitik (CFP) og introducerede kvotefordelingsnøgler (princippet om relativ stabilitet) og at forvaltning blev baseret på samlede tilladte fangstmængder.

 De kvotefordelingsnøgler, man blev enige om, tog hensyn til de historiske fangster i de forskellige farvandsområder i perioden 1973-1978 af EU's medlemsstater.

 Der blev også taget hensyn til specifikke lokale overvejelser, såsom tilstedeværelsen af fiskeriafhængige samfund i hvert medlemsland.

 Efter Brexit vil Storbritannien ikke længere være omfattet af den fælles fiskeripolitik. Men britiske og EU-fiskere vil forsat udnytte de samme bestande. Det er derfor afgørende, at EU og Storbritannien bliver enige om et fælles forvaltningssystem for de godt 100 fælles bestande.

 Hvis Storbritannien lukker adgangen for EU-fiskeres adgang til britisk farvand i Nordsøen, farvandene vest for Skotland, Det Irske Hav, Det Keltiske Hav samt Kanalen, vil det være meget uheldigt for fiskeriforvaltningen og bestandsudviklingen i de på pågældende farvande.
 Den britiske produktion af f.eks. skaldyr er stærkt afhængig af eksport, hvor gennemsnitligt 75% af produktionen har været eksporteret til det øvrige EU. I denne sammenhæng har Storbritannien haft fri og ubegrænset adgang til det europæiske marked.

__________________________

For yderlige oplysninger
Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80
Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening, tlf. 51 19 95 37
... Se mereSe mindre

4 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Pressemeddelelse

fra

Danmarks Fiskeriforening PO

4. februar 2020

Fiskerne henter juridisk ekspertise til at granske kameraovervågning

Danmarks Fiskeriforening undrer sig over, om myndighederne overhovedet har styr på de juridiske forhold omkring kameraovervågning på fiskefartøjer. Juridisk ekspertise skal nu se på sagen

De danske fiskere intensiverer kampen mod kamera på fiskefartøjer. De stiller sig ikke tilfredse med fiskeriminister Mogens Jensens planer for kameraovervågning af fiskeriet i Kattegat – og henter nu ekspertise til at undersøge de juridiske spørgsmål, som står fuldstændig hen i det uvisse.

- Når ministeriet tydeligvis ikke ønsker at samle bolden op og ikke gør noget, så gør vi. I Danmarks Fiskeriforening ønsker vi at få undersøgt de juridiske aspekter af kameraovervågning. Kameraovervågning går over alle grænser – det er et drastisk indgreb i den personlige frihed. Et fiskefartøj er fiskerens andet hjem, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Fiskerne undrer sig over, hvordan man overhovedet kan tillade, at staten kan stille krav om kameraovervågning på privat ejendom som et fiskefartøj.

- Vi er ikke bekendt med, at man på andre erhvervsområder i Danmark kameraovervåges af staten 24/7. Men vi har svært ved at forestille os, at andre brancher blot stiltiende har accepteret kameraovervågning fra staten. Under alle omstændigheder er der en lang række juridiske spørgsmål, som vi skal have afklaret, og vi lever da heldigvis i en retsstat, siger Svend-Erik Andersen.

Men skulle det være sådan, at det er helt legitimt for staten at overvåge borgere på privat ejendom, så er der en lang række spørgsmål i forhold til Retsplejeloven, Offentlighedsloven, Persondatabeskyttelsesforordning m.v., som skal afklares.

- Vi har igennem 10 år efterlyst konkrete svar på disse spørgsmål fra myndighederne. Det ville da være logisk, at man gav svar på disse spørgsmål, før man tvang kameraovervågning ned over hovedet på dansk fiskeri, siger Svend-Erik Andersen.

Listen over spørgsmål er altså lang, og fiskerne blev ikke just klogere, da der fredag i sidste uge var medlemsmøde i Aalborg. Over 300 fiskere var troppet op, og flere sejlet hertil for at vise deres frustration og utilfredshed med ministerens planer om at indføre kameraovervågning i Kattegat. Også fiskeriministeren deltog, men her var der ingen svar at hente på fiskernes spørgsmål til lovgrundlaget.

- De danske fiskere skal ikke være forsøgskaniner i endnu et eksperiment med kamera. For det er netop, hvad det er. Man kunne som det mindste have sikret sig, at jura var på plads, før man trækker nye og flere regler ned over et helt erhverv, siger Svend-Erik Andersen.

For yderlige oplysninger
Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80
Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening, tlf. 51 19 95 37
... Se mereSe mindre

4 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Så er muligheden for kontakt med vores minister her kl 1215 på P 1 ... Se mereSe mindre

Så er muligheden for kontakt med vores minister her kl 1215 på P 1

Comment on Facebook Så er muligheden ...

Tag ham med på havet i kuling ,og så kommer du med spegepølse op i styrehuset og byder ham et stykke med god tyk stykke med ålerøget spegepølse så plejer de at skifte farve som en kamelon jeg ville gerne se det.

4 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Thy-Mors - 01/02 2020
Unødvendig overvågning

FISKERI: Fiskeriminister Mogens Jensen skriver (16.1.), at det er fiskene, der skal moniteres, og ikke fiskerne. Så enkelt er det selvfølgelig ikke.

Af Kim Valentin, folketingsmedlem (V), ordfører for folkeoplysning og bibliotek, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K kim.valentin@ft.dk

Det er rigtigt nok, at Mogens Jensen fremlagde sagen på et Europaudvalgsmøde (13.12.) forud for ministerrådsmødet i Bruxelles.

Her udtrykte jeg bekymring for at belaste fiskerierhvervet ved at pålægge installation af overvågningsudstyr, særligt fiskegrej og net til nye fangstmetoder. Forsøg med overvågningskamera har allerede vist, at det er muligt at fiske uden væsentligt udsmid.

Derfor spurgte jeg også ministeren til udvalgsmødet, om der overhovedet var brug for elektronisk overvågning.

I en årrække har fiskerne fanget færre torsk, end kvoten berettiger til, ligesom fiskeudstyret i dag er så effektivt, at 90 procent af alle torsk, der indfanges af trawlet, ryger ud gennem maskerne igen.

Jeg kan ikke se, hvordan besværlig og bureaukratisk overvågning skulle ændre på det.

Ministeren mangler at svare på, hvorfor det er en god idé, at danske fiskere som de eneste i EU skal montere kameraovervågning på deres fartøjer.

Fiskerne er sikkert også interesseret i, hvor længe optagelserne skal gemmes, og hvad initiativet konkret skal munde ud i?

Jeg er nødt til at anholde fiskeriministerens indtryk af, at der var fuld opbakning fra samtlige partier i Europaudvalget til at tage til Bruxelles og gøre det besværligt for danske fiskere.

Overvågning uden dokumenteret effekt hører ingen steder hjemme.

LÆS MERE
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook 1760081934264105_2555688448036779

Så få dem til at trække mandatet tilbage.

4 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

300 utilfredse fiskere tog i dag til Aalborg. I utilfredshed over fiskeriministerens forslag om kameraovervågning.

Jeg forstår fiskernes bekymring.

Som Venstres fiskeriordfører er det min ambition at få fiskeriet ud af det politiske kaos, som fiskeriet var udsat for i 2015-2019.

Og jeg prøver derfor at være konstruktiv. Men fiskeriministeren er lige frisk nok, når han siger, at alle Folketingets partier står bag ministerens kameraforsøg. For det er ikke korrekt.

Bare for historieskrivningens skyld. Om onsdagen fremlagde ministeren sit ønske om mandat i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Her var der tale om kameraforsøg. Inden mandatgivningen i Europaudvalget om fredagen var jeg til møde med ministeren i ministeriet. Og der får jeg ændret mandat fra kameraovervågning til elektronisk monitorering. For det gav også mulighed for andre løsninger end kameraovervågning - som Danmarks Fiskeriforening også havde konkrete forslag til.

Alligevel har ministeren valgt - med hjemmel i dansk lovgivning - at gennemføre et kameraforsøg.

Det forstår jeg godt, at danske fiskere er utilfredse med. For der er ingen fordele for dansk fiskeri. Kun mistænkeliggørelse.

Da tidligere Venstre-ministre indførte kameraforsøg, så var det frivilligt og med bonus for de medvirkende fiskere.

Det kan godt være, at løsningen på sigt er kameraovervågning. Men indfør det dog med en gulerod. Så fiskerne kan se en fordel i det. At andre kontroller og bureaukrati mindskes. At samarbejdet med forskerne forbedres, og at grundlaget for beregningerne af kvoterne forbedres.

Som det ser ud nu, så forstår jeg godt fiskernes utilfredshed.

Skal jeg være optimist. Så håber jeg, at ministerens ord i dag om samarbejde og dialog står til troende. Jeg vil gøre mit for, at danske fiskere inddrages så meget som muligt fremover.
... Se mereSe mindre

4 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Vi håber på en god dag i Aalborg ... Se mereSe mindre

Vi håber på en god dag i Aalborg

4 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Sejlads mod kamera ank aalborg kl 0700 ... Se mereSe mindre

Sejlads mod kamera ank aalborg kl 0700

Comment on Facebook Sejlads mod kamera ...

👍🇩🇰

ja jeg var lige i hals og se bådene det er at umøndiggøre fiskeren og hvad bliver det næste skal de også have overvågning i køjen.

4 måneder siden

Hanstholm Fiskeriforening

Danske fiskere siger nej til kameraovervågning ... Se mereSe mindre

Se flere nyheder