Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Hanstholm Fiskeriforening har fået vores første El truck som et led i den grønne omstilling
Der er prøve kørt med stor tilfredshed af Jeppe
... Se mereSe mindre

Hanstholm Fiskeriforening har fået vores første El truck som et led i den grønne omstilling 
Der er prøve kørt med stor tilfredshed af JeppeImage attachment

Fra Hanstholm Fiskeriforening deltager vi 4 mand til Danmarks Fiskeriforening Generalforsamling
Håber det bliver en god dag for dansk fiskeri
... Se mereSe mindre

Fra Hanstholm Fiskeriforening deltager vi 4 mand til Danmarks Fiskeriforening Generalforsamling 
Håber det bliver en god dag for dansk fiskeriImage attachment

Comment on Facebook

Ansigtsudtrykkene taget i betragtning, er det en alvorlig generalforsamling 😲

Stor tilgang på danske fiskers stand på natur mødet i hirtshals ... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Ville satme da også være for dumt hvis man ikke ville gå ind og hente lidt gratis godt fra havet!

Fiskerne støtter vognmændenes kamp

Af Line Dalgaard Jensen
Danmarks Fiskeriforening har underskrevet en støtteerklæring, som bakker op om vognmændenes frustrationer over vejafgifter
Rygterne florerer. 15. maj forventes rigtig mange og måske op mod 15.000 lastbiler at blokere vejnettet og standse udbringningen af fødevarer i Danmark. Vognmændene har nemlig bebudet en omfattende protest mod den kommende vejafgift, som vil koste hver vognmand 1 kroner og 30 øre i afgift pr. kørt kilometer.
Ifølge politikerne skal afgiften sikre en reducering i CO2-udledningen.
Det vil derfor være en yderst dårlig idé at lande fisk 15. maj, påpeger Danmarks Fiskeriforening.
Det er selvfølgelig lidt besværligt og irriterende for fiskerne, som dog bakker op om vognmændenes kamp. Blandt fiskerne er der stor sympati for vognmændenes kamp, og det forlyder, at der er fiskere, der deltager i demonstrationen.
Derfor har Danmarks Fiskeriforening også underskrevet en støtteerklæring i forbindelse med protesterne.
- Det er klart, at der i fiskeriet er stor sympati for vognmændenes kamp mod den nye afgift, og at vi tror på, at der findes en smartere vej til at nå klimamålene. Det er vigtigt, vi passer på erhvervslivet i Danmark, og vi er bekymrede for, at en del af regningen for den kommende vejafgift havner hos vores medlemmer, der i forvejen står over for en CO2-afgift, der gør store dele af fiskeriet ulønsomt, siger formand for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen.
For vognmændene kommer højst sandsynligt til at sende regningen videre til kunderne – heriblandt fiskerne, der får fragtet fisk rundt i landet. Dermed bliver fiskerne altså indirekte ramt af vejafgiften, altimens de også selv kæmper med den varslede C02-afgift i fiskeriet.
Logikken bag afgifterne er den samme – og afgifterne rammer lige skævt.
- Parolerne på borgen er, at hvis bare man sørger for, at brændstoffet bliver tilstrækkelig dyrt her i Danmark, så kommer der fart på den grønne omstilling, og vi når målsætningen om 70 procent CO2-reduktion. Men sådan er virkeligheden ikke. De overser fuldstændig, at der ikke er et realistisk alternativ til diesel. Det er der ikke i fiskeriet. Og det er der ikke for den tunge transport, siger Svend-Erik Andersen.
De frustrationer, vognmændene oplever, kender man alt til i dansk fiskeri. Udover en CO2-afgift, som vil gøre fiskeriet ulønsomt, kæmper fiskerne også med en diskussion om trawlfiskeriet, hvor følelser ofte fortrænger fakta. Kampen om havet er intensiveret som følge af den massive udbygning af havvindssektoren, der truer fiskeriets eksistensgrundlag. Endelig har Brexit kostet dyrt og ændret spillereglerne.
Derfor er det helt forståeligt, at de danske fiskere også kan have brug for at lufte frustrationerne, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.
- Der er ingen tvivl om, at fiskeriet er under pres, og mange derfor er frustrerede. Derfor er det også forståeligt, hvis nogle fiskere vil bruge denne lejlighed – hvor de alligevel ikke kan komme af med deres fisk – til at vise deres utilfredshed og prøve at råbe politikerne op, siger Svend-Erik Andersen.
... Se mereSe mindre

Fiskeriskole på besøge i hanstholm
Start på fiskeauktion med 215 tons fisk
Morgenkaffe på fiskeriforening og samtale om fremtidens fiskeri
Rundtur på hm 128 Borkumrif
Flemming og Dan fortalt om fiskeriet
Der efter Mondu mar
Hvor Rasmus fortalt og viste rundt på fabrikken og fortalt om hvor vigtigt kvalitet er for videre salg til forbruger
Vi takker alle der har været med til gøre besøget til en god dag
Vi afslutter med stjerneskud på fiskeriforening
Tak for besøget til nogle rigtige friske unge fiskerilærling
... Se mereSe mindre

Husk dialog med fiskerne
HAVVINDMØLLER: Det er helt afgørende, at fiskeriet tages med på råd, når de tusindvis af vindmøller skal placeres på havet.
Ellers risikerer vi at miste i tusindvis af arbejdspladser i det nordjyske.
I fiskeriet bakker vi op om den grønne omstilling, og vi ser os selv som en vigtig del af den.
Vi leverer nogle af de mest klimavenlige fødevarer, der findes, men forudsætningen for det er, at vi har mulighed for at fiske de steder, hvor vi kan fange fiskene.
Vi mener godt, det kan lade sig gøre at finde plads til vindmøller på havet, uden at bliver på bekostning af fiskeriet, men det forudsætter, at regeringen leverer på sine løfter om, at der skal være sameksistens mellem fiskeri og havvind.
Det handler for det første om, at havvindmøllerne ikke placeres på vigtige fiskepladser og stenrev. Det handler også om, at der skal kunne fiskes i mølleområderne og på tværs af kablerne med bundslæbende redskaber, som både Socialdemokratiet og Venstre har lovet, at der skal være mulighed for.
Det er også meget vigtigt, at vi undersøger til bunds, hvilke konsekvenser det får for havmiljøet og for fiskebestandene at opføre så mange og så store tekniske anlæg på havet. Det skal vi have klarhed over, inden vi kaster os ud i det, og det skal moniteres løbende.
Hvis havvindmøllerne ender med at begrænse fiskeriet, vil det få alvorlige konsekvenser for dansk fiskeri, og vi skal her bemærke, at halvdelen af det danske fiskeri udgår fra Nordjylland, hvor fiskeriet bidrager med rigtig mange arbejdspladser.
Det vil ramme fiskerne hele vejen rundt langs den nordjyske kyst fra Hanstholm over Hirtshals og Skagen til Strandby. Og det er ikke kun de nordjyske fiskere, der rammes. Det samme gør de mange virksomheder på land, som er afhængige af fiskeriet, og det samme gør fiskerne og deres underleverandører og aftagere i resten af landet.
Regeringen må og skal levere på løftet om sameksistens mellem fiskeri og havmøller.
... Se mereSe mindre

Fiskeriet står skulder ved skulder med vognmændene
De danske vognmænd er på barikaderne. Det kan jeg godt forstå. For politikerne på Christiansborg barsler med en ny kilometerbaseret vejafgift for lastbiltransporten. Afgiften bliver på omkring 1,30 per kilometer, og det svarer til, at literprisen på diesel stiger med 3-4 kroner. Det er voldsomt. Det er jeg sikker på, at alle i fiskeriet er bevidste om efter et år, hvor alle regnskaber i fiskeriet er blevet sat under pres som følge af de høje brændstofpriser. Derfor har vi i Danmarks Fiskeriforening valgt at bakke op om en støtteerklæring for de danske vognmænd.
For det første kommer kilometerafgiften til at ramme fiskeriet indirekte. For vognmændene kommer til at sende regningen videre til deres kunder, og vi har behov for at få fragtet de fisk, vi lander. Dermed bliver den del dyrere, og det kommer til at ramme både fiskeriet og alle forbrugere. Det er i sig selv en ærgerlig situation.
For det andet kender vi i fiskeriet den politiske logik bag forslaget om den kilometerbaserede vejafgift ganske godt. For det er præcis samme logik, som politikerne betror sig til i forhold til CO2-afgiften, vi skal trækkes med i fiskeriet. Hvis vi bare sørger for, at brændstoffet bliver tilstrækkelig dyrt her i Danmark, så kommer der fart på den grønne omstilling, og vi når målsætningen om 70 procent CO2-reduktion. Sådan lyder parolerne på Borgen.
Desværre overser politikerne en ganske ubekvem sandhed. Lige nu er der ikke et realistisk alternativ til diesel. Det gælder for fiskeriet. Og det gælder for den tunge transport. Derfor kommer de bebudede afgifter ikke til at omstille hverken lastbiltransport eller fiskeri. Den kommer til at afvikle. Og det er set med mine øjne ikke særlig smart.
Rammer skævt
CO2-afgiften og vejafgiften bliver derfor en ekstra byrde for erhvervslivet. Og fælles for begge forslag rammer de geografisk skævt. For når man beskatter fiskeriet hårdere, så rammer det ekstra hårdt i Nord- og Vestjylland, hvor fiskeriet har en særlig betydning. På samme måde er behovet for tung transport størst i landdistrikterne. Dermed får de en større regning, hvis man gør alvor af truslerne om afgiften. Dermed kan vi ende i en situation, hvor begge tiltag ender med at øge forskellene i Danmark. Stik imod de politiske målsætninger.
Set med mine øjne er der ingen tvivl om, at Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling. Og når jeg kigger på erhvervslivet i Danmark er det mit indtryk, at erhvervslivet er klar til at bidrage, og at man generelt er helt bevidste om, at den grønne omstiiling kan blive en kæmpe gevinst for danske virksomheder, og et parameter alle vil blive målt på. Det gælder på tværs af brancher.
For at det skal lykkes, kræver det, at politikerne på Christiansborg understøtter omstillingen, og ikke gør det dyrere at drive virksomhed. For når man først har drejet nøglen rundt på fiskere, på vognmænd eller måske endda på landmænd, så har man altså ikke omstillet. Så har man bare lukket og afviklet. Og det er en kedelig måde at nå klimamålsætningerne på.

Af Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Og hvad så? Alt det der er jo bare info som vi iforvejen allesammen udemærket er klar over.

Der er 0,04 procent co2 i luften. Hvis det kommer ned på 0,02 procent, dør træerne. #Fotosyntese

INFO

Mandag d.15.05.2023. har den Danske Vognmands branche varslet vejblokader i hele Danmark. Vognmands branchen har også allieret sig med nogle fiskere.

Alle ved hvad det går ud på - det er CO2 afgifterne som rammer transport branchen og fiskerne i løbet af det næste år eller to.

Vi opfordre alle fiskere til at undgå at lande fisk til Auktionen d. 15.05.23. da vi ikke ved, hvad der kommer til at ske den dag.

Det er klart at såfremt tingene ændre sig så updatere vi denne meddelse.

Mvh
Auktionen
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Hvor står foreningen henne i det her…?? Udover et lille skriv fra svend Erik om at der bakkes op, ja så er det intet…!! Var det måske noget mam burde involvere sig lidt mere i…?? Det er jo da umiddelbart en Titanic der venter forude…🤔 det kommer til og ramme alle hårdt..! Så og bakke op er fint, men bare ikke til andet end og grine af. Og det tænker jeg da politikerne de virkelig gør..!🤷 endnu engang. Men jeg håber selvfølgelig der er noget jeg fuldstændig har misforstået..???

Regler der ikke kan forklares i et forsamlingshus giver ikke mening
Det er sådan en regel her.
Vi altid samlet krabbekøre fra, inden for især i gran fiskeriet
Der arbejdes videre med at få denne reglen ændret.

Fra Nordsøen må der landes maks. 75 kg aftagne krabbekløer eller 1 vægtprocent af den samlede fangst
I teknikforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2019/1241, bilag V, del A) er det fastlagt, at: ”For taskekrabber fanget i tejner og kurve må højst 1 vægtprocent af den samlede fangst af taskekrabber bestå af aftagne kløer. For taskekrabber fanget med andre redskaber må der højst landes 75 kg aftagne krabbekløer”. Bestemmelsen gælder for nuværende KUN for fangst af taskekrabber i Nordsøen. Fra den 1. maj 2023 vil EU-reglen blive håndhævet og Fiskeristyrelsen vil sanktionere ved overtrædelser.
Publiceret 9. februar 2023

Der vil, på baggrund af ovenstående forordning, ske en ændring af den hidtidige praksis, hvor det har været accepteret, at der bliver landet mere end 75 kg aftagne krabbekløer fra taskekrabber eller mere end 1 vægtprocent af den samlede fangst i tejner og kurve.

Der fastlægges en overgangsperiode t.o.m. den 30. april 2023.

Overgangsperioden fastlægges med henblik på at sikre oplysning til fiskerierhvervet om ændring af praksis på området.

Der betyder, at fra den 1. maj 2023 vil EU-reglen blive håndhævet og Fiskeristyrelsen vil sanktionere ved en overtrædelse af reglen.

Ved fangst af mere end 75 kg aftagne krabbekløer eller 1 vægtprocent af den samlede fangst, kan taskekrabberne medbringes og landes i hel tilstand.

Fiskeristyrelsen er opmærksom på og har en forståelse for, at mange fiskere har haft en væsentlig økonomisk indtægt på fiskeri af krabbekløer fra taskekrabber.

EU-reglen er dog klar. Fiskeristyrelsen skal derfor håndhæve reglen.
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

De gør alt for at lukke dansk fiskeri

Spændende læsning😋

2 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

🔵🔵 OBS vedr. oprydning: Hanstholm Havn gør opmærksom på, at ejere skal have mærket trawlskovle opstillet på området ved Pier 5 inden den 4. maj. Er skovlene ikke mærket, vil de blive fjernet af havnen uden ansvar 🔵🔵 ... Se mereSe mindre

2 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Billeder fra Danmarks Fiskeriforenings opslag ... Se mereSe mindre

2 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Hanstholm Fiskeriforening holder i dag generalforsamling i Vigsø Feriecenter.

Formand Jan Hansen er netop nu i gang med at aflægge sin beretning for det forgange år.

Beretningen bærer præg af, at 2022 blev et særdeles udfordrende år for de nordjyske fiskere.

Jan Hansen glæder til gengæld også over, at kvoterne på en række vigtige arter er blevet sat op i 2023. Det gælder blandt andet kvoterne på torsk og tobis.

Det har stor betydning i Nordjylland, hvor fiskeriet udgør en væsentlig del af erhvervslivet, og hvor det bidrager med tusindvis af arbejdspladser.
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

www.facebook.com/profile.php?id=100090998722447 Asger har nu lavet denne tv station, hvor han går ind i flere sager med magtmisbrug. Herinde ligger også alle de film med sager der er lavet indtil nu ❤ så kender du nogle sager han bør tage op, så send en pb til Asger Trier Engberg eller send en mail på asger@tv-frihed.dk <3

Se flere nyheder