Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Billeder fra Torsten Schack Pedersens opslag ... Se mereSe mindre

Dansk EU-politiker vil gøre livet nemmere for presset erhverv: - der må være en grænse
- FOR MIG ER DET HELT TYDELIGT, AT VI GODT KAN HAVE ET BÆREDYGTIGT FISKERI UDEN MERE BUREAUKRATI, SKRIVER SKRIBENTEN I DETTE INDLÆG.
Du bliver fisker, fordi du er god til at fange fisk.
Du kender havet der, hvor du fisker og på de specifikke fiskepladser, hvor du fanger de fisk, som du kan levere både til forbrugere og forarbejdningsindustrien.
Du bliver ikke fisker, fordi du elsker den akademiske verden, administration og bureaukrati.
Selvfølgelig skal vi have nogle regler, som skaber rammerne om fiskeriet og som alle er nødt til at arbejde under. Og der hører naturligvis en eller anden form for administration med. Men der må være en grænse.
Derfor er min klare prioritet, hvis jeg er så heldig at blive genvalgt til Europa-Parlamentet, at vi skal gøre livet som fisker mere simpelt og enkelt. I den forbindelse har jeg et par krav til den nye Kommissionen-
Kommissionen har allerede sagt, at man har startet en evaluering af den fælles fiskeripolitik. Her kigger man blandt andet på landingsforpligtelsen, men også en række andre administrative regler for EU’s fiskere. Det er gode nyheder.
Men det skal ikke bare være endnu en akademisk øvelse for eliten. Der skal være konkrete resultater og praktiske forenklinger, som kan mærkes ude i virkeligheden. Ikke bare bag et skrivebord i Bruxelles.
Det er ét af mine krav til den næste fiskerikommissær.
Svært at være fisker i EU
Siden jeg startede som næstformand i EU’s fiskeriudvalg, har jeg besøgt en masse danske havne og fiskere for at blive klogere på erhvervet og de udfordringer, man som fisker skal døje med.
Her stod det klart for mig, at blandt andet landingsforpligtelsen, Brexit og usikkerheden om fremtidige kvoter gjorde livet svært for fiskerne.
Det har jeg siden forsøgt at råbe op om overfor Kommissionen. Men budskabet har svært ved at trænge igennem bureaukratiets tunge glasmure. I stedet har Kommissionen hovedløst foreslået håbløse ting som flere restriktioner og forbud mod bundtrawl.
Mit andet krav til den nye Kommission er derfor, at vi skal ændre kurs. Der skal andre prioriteter og et nyt fokus på bordet, så vi ikke gør livet mere surt og helt umuligt for fiskerne og deres virksomheder.
For mig er det helt tydeligt, at vi godt kan have et bæredygtigt fiskeri uden mere bureaukrati.
Derfor er mit løfte til fiskerne for næste periode i Europa-Parlamentet, at jeg vil fortsætte kampen for et bæredygtigt fiskeri uden unødvendigt bureaukrati og bøvl fra Bruxelles, så fiskerne kan bruge mere tid på deres fiskeri og mindre tid på administration. Asger Christensen venstre medlem fiskeriudvalget EU
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Jeg vil hjælpe alt hvad jeg kan!

En aftale er en aftale – det må briterne forstå
Briterne blev tilbage i marts måned utroligt bekymrede for, hvordan de kunne beskytte en af verdens mest udbredte og talrige mågefugle – riden. Eller, det var i hvert fald deres påskud for at lukke for tobisfiskeriet i britisk farvand og særligt Doggerbanke. Problemet er bare, at briternes påståede bekymring for havfuglene intet hold har i virkeligheden. Der er ingen miljø- og naturgevinster ved at lukke for tobisfiskeriet – det er ren politik.
Hvad briterne vil have ud af at begå et klokkeklart brud på Brexit-aftalen er uvist. Om det er at holde fiskeriet på britiske hænder, eller om det simpelthen er for at teste EU’s villighed til at reagere på brud med aftalen, vides ikke. Hvad der dog er sikkert er, at danske fiskere er taget som gidsler i et politisk teater.
96 procent af fiskekvoterne på britisk tobis er købt og betalt af danske fiskere. Kvoterne repræsenterer en årlig indtægt på DKK 300 mio., hvilket svarer til 10 procent af værdien af hele den danske fiskerisektor. Med andre ord, briternes julelege koster os penge og ikke mindst arbejdspladser. Og det rammer et erhverv, der i forvejen har været så utroligt meget igennem på grund af Brexit.
Da Venstre i Europa-Parlamentet blev bekendt med briternes planer, gik vi straks i gang med at presse Europa-Kommissionen til at gribe ind. Og det lykkedes heldigvis! Kommissionen har for første gang siden briternes udmeldelse af EU igangsat en såkaldt tvistbilæggelsessag mod briterne. Kommissionen har med andre ord tvunget briterne til bordet for at blive enige om en vej frem. Det har de 30 dage til, eller mere hvis parterne bliver enige om det. Vi kan derfor snart forvente en afklaring på snakken. Skulle parterne ikke nå til enighed om den rette løsning, vil næste skridt være at hive briterne i retten for brud på Brexit-aftalen.
Venstres holdning er krystalklar. Vi vil kæmpe for, at danske fiskere ikke længere skal være gidsler i briternes politiske spil. Ligesom vi kæmpede for fiskernes erstatning for tabte fiskekvoter i kølvandet på Brexit, vil vi også kæmpe for, at tobisfiskeriet genåbnes på præcist samme vilkår som tidligere.
Briterne må ikke have held med at presse EU og danske interesser på den måde. Ingen ved, hvad de i så fald kan finde på næste gang. EU er åbenbart nødt til at lære briterne en helt grundlæggende gentleman-regel – en aftale er en aftale, og aftaler de skal overholdes. Det vil Venstre kæmpe for, også efter valget til Europa-Parlamentet 9. juni.
... Se mereSe mindre

I dag var der besøg af Danmarks Demokraterne ved Kristoffer Storm spis kandidat til Eu og Kristian Bøgsted medllem af Folketinget på Jeginø havn.
Vi var ombord Formanden for Muslinge fiskerne i Limfjorden Bo Kjeldgaard muslingfartøj Berit
Udfordringerne som kommer både fra
Danmark og Eu og mm blev vendt, både muslingefiskeri og det øvrige danske fiskeri
Vi ønsker god valgkamp til Kristoffer Storm og håber han få en plads i fiskeriudvalgrt i eu
... Se mereSe mindre

Vi har i dag haft besøge af Asser Mortensen Eu kandidat for Socialdemokratiet, Simon kollerrup og Ulla Vestergård mf.
Vi statet på fiskerauktionen kl 0745 hvor Asser Mortensen fik lov til at ringe auktion igang.
Gennem gang af aktion og kontrol forordningen ang vejr regler som kan blive en hindring for at gennemføre auktion optimalt ved aktionsmester Jesper Kongsted.
Der efter besøg på kystfisker fartøjet Hm 96 Janni hvor Spipperne Kim og Peter vist rundt på deres velholdte kutter og fortalt om deres vilkår og udfordringer.
Der efter morgen kaffe på Hsnstholm Fiskeriforening
Hvor emner som landmingspligt, cctv, kvoter,grønomstiling, kontrol forordning og en snak om misforståelser om travl fiskeri bliver forvekselet bomtravl fordi man byttet om på bund og bomtravl i daglig tale i befolkningen blev vendt under morgen kaffen.
Vi takker for besøget og ønsker Asser god valg kamp og håber han vil vare tage fiskeriet i Eu når han bliver valgt
... Se mereSe mindre

2 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Formanden har ordet

Heunicke svigter og skuffer igen

Bølgerne går højt i debatten om havmiljøet. Det fik jeg selv at føle, da jeg forleden deltog i debatten på DR2,hvor jeg blandt andet krydsede klinger med miljøminister Magnus Heunicke og vært Clement Kjærsgaard.

Først og fremmest kan vi godt glæde os over, at medierne sætter fokus på havet. Den anerkendte forsker Katherine Richardson har sagt, at det i sidste ende er det fokus, der gør, at der for alvor bliver sat ind for at redde havmiljøet i de indre farvande. I årevis har vi, i fiskeriet, råbt vagt i gevær. Vi har betalt prisen, Men vi må også konstatere, at der ikke er sat ind overfor de presfaktorer, der martrer det kystnære havmiljø.

Stupid fiskemetode

Til gengæld kan der ikke være tvivl om, at fiskeriet har leveret et stort bidrag for at sikre det kystnære havmiljø i og med, at fiskeriet i de indrefarvande og i Østersøen er stort set indstillet. Det faktum fremhævede Richardson faktisk, da DN tidligere på året holdt en stor konference om havmiljøet. Den konklusion afholder dog ikke miljøministeren for at givefiskeriet endnu en bredside. Denne gang lød det, at trawlfiskeriet er en stupid fiskemetode.

Jeg synes igen, at tonen overfor fiskeriet er alt for grov. Sidste gang hærgede fiskerne. Nu er måden, vi arbejder på, stupid. Igen må jeg bare sige: Vi følger de regler, som Socialdemokratiet selv har været med til at vedtage, og som de endda behandlede for under et år siden, da Socialdemokratiet selv forhandlede en aftale om havplanen på plads, som alle partier i Folketinget bakkede op om.

Socialdemokratiet har i den seneste tid understreget vigtigheden af, at danskerne går på arbejde og bidrager til vores fællesskab. På den baggrund forstår jeg simpelthen ikke, at Heunicke sparker løs på fiskerne, når de gør præcis som statsministeren siger, og i øvrigt følger de regler om, hvor man må fiske med trawl, som regeringen selv har vedtaget. Det er simpelthen ikke i orden, at Heunicke på landsdækkende TV kalder det arbejdefiskerne udfører for at være stupidt.

Svigter havmiljøet

Min harme bliver taget til helt nyehøjder, når jeg så samtidig ser på, hvilke opgaver som havets minister ikke selv gør noget ved. For få uger siden kom det frem, at Magnus Heunickes partifælle Jacob Bundsgaard planlægger en storstilet klapning af forurenet jord i Kattegat.

I denne uge har vi kunne læse om, hvordan Cheminova pumper kviksølv og arsen direkte ud i havet. Man tænker ved sig selv, at det ikke kan være rigtigt, at politikere har givet tilladelse til det. Men jo – det er Miljøministeriets egne retningslinjer, der giver Cheminova lov til at pumpe gift ud i havet.

Jeg kan også huske, hvordan Jan Rasmussen og folkene i Rent Havmiljø Nu jublede, da Heunicke bedyrede, at han havde bragt en ende på RGS Nordics forurening af Agersø Sund. Det viste sig, sidenhen, at miljøministeren havde taget munden for fuld. For udledningen kunne fortsætte, da virksomheden havde flere andre tilladelser til at udlede forurenet spildevand til Agersø Sund.

Mindre spin mere handling

Det er min klare opfordring til Magnus Heunicke, at det er på tide, at han skruer ned for spin og kommunikation og i stedet sætter ind overfor de presfaktorer, der er med til at ødelægge vores havmiljø. I dansk fiskeri er vi også klar til at tageansvar, og vi vil gerne bidrage. Derfor har vi ved flere lejligheder slået fast, at vi er klar til dialog om, hvad fiskeriet konkret kan gøre for at bidrage til kampen for et bedre havmiljø.

Vi vil gerne være med til at udpege nogle områder, hvor man ikke må fiske med trawl. Så længe vi fortsat har adgang til vores kerneområder. På den måde kan vi blive klogere på, hvad effekten af trawlforbud egentlig er. Og den viden er vigtig. For lige nu foregår der en dæmonisering af trawlfiskeriet, som der ikke er videnskabelig rygdækning for. Det er vi ikke tjent med i dansk fiskeri. Derfor skal vi have fakta på bordet. Det håber jeg miljøministeren vil være med til, og vi er klar til samarbejde på betingelse af, at miljøministeren kommer i arbejdstøjet og får skovlen under de væsentligste presfaktorer i havmiljøet.

Fiskeri Tidende Nordensvej 3 Fredericia 7000 Denmark
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Magnus Heunicke er simpelhen en sølle lakaj, der lyver og manipulere, han er pisse ligeglad med miljøet, han bruger alle midler til at fjerne fokus fra hans inkompetence, manden burde fjernes og sendes til fronten

2 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Vi har i dag haft besøge af elvere fra Fiskeriskole
Vi startet på auktion, med gennem gang af fangster
Lå fisken ortenlig i kasserne og var de renset efter bogen
Der efter besøg på Hm 95 August og morgen kaffe på fiskeriforeningen hvor emner blev vente herunder kystfiskeriet og der var mange spørsmål. Henrik amdisen deltog og kunne svar på spørsmål lige kystfisker til
CO2
Det efter besøg på scan fisk, jens Bidstrup viste rundt og fortalt om fabrikkens produktion
Vigtigheden af at fisk blev behandlet rigtigt fra den kom ombord og efterfølgende renset ortenlig og pakker rigtigt.
Afsluttet med stjerneskud fra det Gamle røgeri
Vi takker fra besøget fra North Sea College og de friske unge mennesker
... Se mereSe mindre

3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Vi har i dag besøg af Asger Christensen Thomsd Kruse fra Dfpo/Dppo og rådgiver for Asger Amanda i hanstholm
Besøge på aktion hvor Flemming og jesper tog i mod på os
Efter fulgt af besøg på Hm 96 Janni og derefter besøg på hanstholm fiskeriforening
Hvormange emner blev vendt, bl.a. antagligelig og tobis mm
Besøg ved hanstholm fisk og Skaldyr
Vi håbe at Asger, Thomas og Amanda har mulighed for at ændre på tingene
God påske
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Tak for jeres gæstfrihed 🙏💪🇩🇰🇪🇺 Vi har et stort arbejde foran os, og vi knokler på!

DANMARKS EPSTEIN-SAG Jeg er blevet mentalundersøgt, truet med umyndiggørelse, blevet retsforfulgt og dømt, for som socialpædagog at anmelde overgreb på børn i skolen i Frøstrup i Thy. Borgmesteren valgte at bruge hans magt til at få mig dømt. Skolelederen jeg anmeldte var førhen lærer i Hanstholm sammen med den borgmester fra Hanstholm der bad mig holde mund med hvad jeg vidste. www.facebook.com/TVFRIHED/videos/3117031655256418

Fin aktion de har i Hanstholm

3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

– Briternes beslutning, om at lukke tobisfiskeriet i britisk farvand, er under al kritik og i direkte strid med Brexit-aftalen. De skal ikke have lov til at gøre os til grin for egne penge. Derfor skal vi helt op på den store klinge og forfølge det juridiske spor, så vi kan vise briterne, at de ikke slipper godt fra den slags. Vi har været for flinke for længe. Det slutter nu, siger MEP Asger Christensen i forbindelse med, at det britiske tobis-forbud træder i kraft 26. marts 2024 ➡️ Læs hele historien her ➡️ bit.ly/3x9hXp3 ... Se mereSe mindre

3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Så er vores generalforsamling overstået for 2024.
Genraforsamling var godt besøgt af medlemmer, politiker og gæster der var mange gode indlæg.
Genvalg til bestyrelsen til Asger christansen og Rene Olesen.
Genvalg som supellant Rasmus olesen og ny valg som supelant Henrik Blok
... Se mereSe mindre

3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Billeder fra Fiskeri Tidendes opslag ... Se mereSe mindre

Image attachmentImage attachment
3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

EU-politiker: Briterne overtræder Brexitaftalen - det får konsekvenser
Året startede rigtig skidt ud for samarbejdet mellem EU og Storbritannien.
Briterne meddelte nemlig den 31. januar i år, at de havde besluttet at lukke tobisfiskeriet i britisk farvand. Allerede fra d. 26. marts. Kun få dage før tobisfiskeriet traditionelt begynder d. 1. april. En melding, der set fra min stol, er i direkte strid med den fælles Brexitaftale, og som vil få alvorlige konsekvenser for danske fiskere. Det bør også få konsekvenser for briterne!
Allerede sidste år varslede briterne en potentiel lukning af tobisfiskeriet i britisk farvand. Derfor var jeg allerede i oktober sidste år ude at opfordre til, at EU skulle slå igen, hvis briterne fuldførte deres planer. For jeg har ikke været ét sekund i tvivl om, at det ville være et klokkeklart brud på brexitaftalen. Der hvor jeg kommer fra, er en aftale en aftale.
Men udover at briterne blæser på moral og etik, så handler bruddet på aftalen om meget mere. For de danske fiskere har betalt dyrt for at få adgang til at fiske tobis i britisk farvand, da man indgik Brexitaftalen. Derfor er der i bund og grund tale om tyveri ved højlys dag, når briterne uden videre fjerner fiskernes adgang til deres farvand. En rettighed, som fiskerne både har betalt for, og som der er lavet en fælles aftale om.
Brexit var på ingen måde nemt for fiskerne, og de har allerede (på mange måder) betalt dyrt for bruddet med Storbritannien. Det er ikke rimeligt, at fiskerne nu endnu engang skal betale en ekstra regning for Brexit. Og slet ikke når briternes argument om at indføre forbud mod tobisfiskeri bygger på så svagt et grundlag.
Storbritanniens argument er nemlig, at en havfugl skal beskyttes. Men DTU Aqua og andre gode, internationale kræfter har konkluderet, at bestanden af havfugle ikke påvirkes af tobisbestandens størrelse ligesom, at DTU Aqua har gennemført en evaluering der viser, at havmiljøet ikke oplever varige effekter af tobisfiskeriet. Så jeg køber simpelthen ikke det britiske argument!
Nej, det handler derimod om, at der aftales kvoter mellem EU og Storbritannien på tobis, hvoraf det meste er tildelt EU, og hvor størstedelen går til danske fiskere. Det betyder, at briterne stort set ikke fisker efter tobis i eget farvand, og ved at lukke for tobisfiskeriet rammer de stort set kun danske fiskere. Men det vil jeg ganske enkelt ikke finde mig i. Jeg fortsætter derfor kampen for de danske fiskerirettigheder. Både fordi det juridisk er fiskernes ret. Fordi det er moralsk forkasteligt ikke at overholde en aftale. Og fordi danske fiskere allerede har betalt en alt for høj pris for briternes exit.
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Og hvad er det så lige helt præcis at du vil gøre ved det..?? Det kunne jo være sjovt for engangsskyld og kunne være med i hvad der sker. Og om der overhoved sker noget i EU, det er jo som skrevet d 31/1 det blev gjort klart at der var lukket. Mig bekendt er der nærmest intet kommet ud om hvad der sker..! (Hvis der sker noget)

Jeg tror ikke at eu gør noget ved det de er da ligeglade med dansk fiskeri det har de vist mange gange

3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Danmarks Fiskeriforening: Muslingefiskerne i Limfjorden skal
have en afklaring
Efter TV2 har sat spørgsmålstegn ved, Fiskeristyrelsens tolkning af reglerne om motorkraft
i Limfjorden, kræver Danmarks Fiskeriforening, at der en gang for alle kommer styr på
reglerne for fiskeri efter muslinger i Limfjorden, så muslingefiskerne kan få fast grund
under fødderne.
TV2 påstår, at Fiskeristyrelsen har tolket reglerne om motorkraft i fiskerilovgivningen
forkert. TV2 beskylder på den baggrund fiskere i Limfjorden for at have drevet deres fiskeri
i strid med reglerne om motorkraft. De beskyldninger vækker harme i Danmarks
Fiskeriforening, hvor man hæfter sig ved, at myndighederne endevendte området i 2021
efter Weekendavisen bragte en lignende historie.
- Det er under al kritik, at TV2 agerer talerør for et angreb på muslingefiskerne i
Limfjorden. Det bliver vi naturligvis nødt til at følge op på. Fiskeristyrelsen har for nyligt
endevendt området og kontrolleret alle fartøjer. Der er blevet rettet op de steder, hvor der
blev fundet problemer, og Fiskeristyrelsen vurderede, at der ikke var behov for at gentage
kampagnen. Vi skal selvfølgelig overholde reglerne, men jeg er forundret og skuffet over,
at TV2 har valgt at udlægge historien om muslingefiskeriet så ensidigt, siger Svend-Erik
Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.
Hovedanklagen fra TV2 handler om, at nogle af fiskefartøjernes motorer har fået fastsat
deres maksimale ydeevne af den forhandler, hvor fiskerne har købt motoren i stedet for, at
den oprindelige fabrikant af motoren, i fx Sverige eller Asien, har fastsat effekten.
Anklagen er efter Danmarks Fiskeriforenings mening helt skæv.
. Set med mine øjne er det komplet ligegyldigt, om det er fabrikanten eller den
autoriserede forhandler, der har kalibreret motorerne. Skibsmotorer kan leveres i mange
forskellige versioner og det afgørende er, at Fiskeristyrelsens løbende kontrol viser, at der
generelt ikke er problemer med motorerne. Derfor har jeg uendelig svært ved at forstå
TV2’s fremstilling, siger Svend-Erik Andersen.
Miljøeffekter
Pressemeddelelse
Fra
Danmarks Fiskeriforening PO
2
Fiskeriet efter muslinger i Limfjorden har– som al anden fødevareproduktion – har et aftryk
på havmiljøet. Landets førende eksperter fremhæver dog, at der ikke kan identificeres
langtidseffekter af muslingefiskeriet og, at effekterne af muslingefiskeriet – i det
begrænsede omfang det i dag foregår – ikke gør en væsentlig forskel for havmiljøet1
.
Helt konkret viser opgørelser fra DTU Aqua, at der årligt bliver fisket muslinger på 38km2
af Limfjorden, der har et samlet areal på 1500 km2. Det svarer til, at det kun er 2,5% af
Limfjordens samlede areal, der årligt påvirkes af fiskeri efter muslinger.
- Det er frustrerende, at TV2 ikke lytter mere til de eksperter, der har forsket specifikt
i muslingefiskeriet i Limfjorden. For de siger helt utvetydigt, at effekterne er
begrænsede. I DTU Aquas seneste samlede vurdering af bæredygtigheden i det
danske erhvervsfiskeri kan man læse, at eksperterne ikke kan identificere
langtidseffekter af fiskeriet. Blandt andet fordi udledningen af næringsstoffer fra
land, er det altoverskyggende problem i Limfjorden, siger Svend-Erik Andersen.
Afklaring for fiskerne
I Danmarks Fiskeriforening har man noteret sig, at ministeren har bestilt en grundig
gennemgang af motorkraftområdet fra Fiskeristyrelsen. I Danmarks Fiskeriforening
opfordrer man til, at den gennemgang – en gang for alle – bruges til at skabe vished om
fiskeriet i Limfjorden.
- Det er ikke rimeligt, at fiskerne på Limfjorden med jævne mellemrum skal
udskammes i landets medier. fordi enkeltpersoner retter angreb på fiskeriet. Det er
uholdbart. Derfor skal vi have sat et punktum i den her sag. Her lægger vi vægt på,
at muslingefiskerne fortsat får mulighed for at udvikle fiskeriet, så fiskeriet bliver
endnu mere bæredygtigt og fortsat kan bidrage med sunde og klimavenlige
fødevarer samt vigtige arbejdspladser ved Limfjorden. Vi leverer gerne vores
bidrag, så vi i samarbejde med myndighederne kan få afklaret TV2’s beskydninger,
siger Svend-Erik Andersen.
Yderligere information
Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. 21177080
Kenn Skau Fischer, adm. direktør for Danmarks Fiskeriforening, tlf. 51199537
... Se mereSe mindre

Comment on Facebook

Kan ikke se problemet vis du højste må bruge 4 skraber med en maks vægt ❓så er kw vel ligegyldigt

Hej hvad er det for en gang vrøvl fra de grønne der er mål på muslinger skraberen hvor stor den må være og hvor meget den må veje så kan det være lige meget hvor stor motoren er 

3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

Billeder fra Krog Nobis' opslag ... Se mereSe mindre

Image attachmentImage attachment
3 måneder siden
Hanstholm Fiskeriforening

- SOM MINISTER ER DET VIGTIGT AT ANERKENDE DET HÅRDE ARBEJDE, DANSKE FISKERE UDFØRER HVER DAG FOR AT SIKRE OS ALLE GODE FRISKE FØDEVARER. DE ARBEJDER HVER DAG PÅ AT FORBEDRE DERES METODER OG MINIMERE DERES PÅVIRKNING PÅ HAVMILJØET, SKRIVER KRISTIAN BØGSTED (DD) I DETTE INDLÆG.
FISKERI: Helt ærligt, Magnus Heunicke.
Jeg blev godt nok overrasket, da jeg den anden dag hørte dine udtalelser i podcasten "Den Dyriske Time", hvor du henfaldt til at beskrive danske fiskere som blot "hyggehærgere" i Bælthavet. Ærligt talt, Heunicke, jeg savner respekt over for de danske fiskere.
Som minister er det vigtigt at anerkende det hårde arbejde, danske fiskere udfører hver dag for at sikre os alle gode friske fødevarer. De arbejder hver dag på at forbedre deres metoder og minimere deres påvirkning på havmiljøet.
Dernæst er der den vigtige rolle, som fiskeriet har i de mindre danske kystnære byer. Her hjælper fiskeriet med at holde beskæftigelsen, og derfor boligmarkedet, supermarkedet, skolen – ja, det hele – i gang. Det er en indsats, vi bør rose og være taknemmelige for i stedet for at kritisere fiskeriet.
Før du kommer med sådanne udtalelser, ville det være passende for dig som minister at sætte dig ind i de faktuelle forhold. Kun omkring 20 procent af det danske havområde bliver faktisk fisket på i dag, og forsøgsfiskeri indikerer tilstedeværelsen af store mængder fisk.
Desuden viser rapporter fra Casu og DTU Aqua betydelige fangster og en bred mangfoldighed af arter selv i områder berørt af iltsvind. Det tyder på, at problemet med iltsvind ikke nødvendigvis er så sort-hvidt, som du fremstiller det.
Måske ville det være hensigtsmæssigt for dig at sætte dig bedre ind i fiskeriindustrien, før du fremsætter nedladende udtalelser.
Der er også mange andre problemer, man kunne adressere, såsom importen af olieaffald, udledning af spildevand og den voksende bestand af skarv og sæler, som har en betydelig indvirkning på kystnære fiskebestande.
Så kære Magnus Heunicke: Dine udtalelser mangler den respekt og forståelse, som vi skylder det danske fiskerierhverv.
Jeg har indkaldt ministeren til at svare på sine udtalelse i Folketingssalen i den kommende uge. Her håber jeg, og mener personligt, at en undskyldning vil være på sin plads.
... Se mereSe mindre

Se flere nyheder