Puljefiskeren

I 2015 blev Hanstholm Puljen og Strandby Puljen lagt sammen og udgør nu Foreningen Puljefiskeren. Foreningen Puljefiskeren står også for administrationen af Limfjordspuljen, som er en pulje for muslinge- og østersfartøjer. Denne blev stiftet i 2015 og har ca. 65 medlemmer.
Foreningen Puljefiskeren er landsdækkende og administrerer fiskekvoter for ca. 160 fartøjer, dette har medført, at samtlige arter og farvande er tilknyttet selskabet, hvilket gør selskabet meget fleksibelt i forhold til, at dække alles behov.

Puljeselskabet blev stiftet i 2007 i forbindelse med indførsel af den ny regulering og muligheden for, at fiske i pulje, blev indført i den danske fiskeriregulering.

Puljeselskabets hovedformål er, at leje,udleje og bytte fiskekvoter mellem de deltagende fartøjer, med henblik på den bedst mulige udnyttelse af farføjernes kvoter og dermed øge deres rentabilitet.

PuljedirektørHenrik Amdisen

Telefon: 96201386Mobil: 20891399

PuljemedarbejderMarianne Grøn

Telefon: 96201380Mobil: 21151399

Puljemedarbejder Jette Møller Thomsen

Telefon: 98482259Mobil: 40871383