NYHEDER -> AKTUELT

Kontoret holder lukket fredag den 11. maj 2018

[24-04-2018]

Kontoret holder lukket dagen efter Kristi himmelfartsdag - fredag den 11. maj 2018

Kontoret er lukket fredag den 16. marts

[12-03-2018]

På på grund af generalforsamling er kontoret lukket fredag den 16. marts.

Generalforsamling den 16. marts kl 09.00

[20-02-2018]

Hanstholm Fiskeriforening
afholder ordinær generalforsamling
fredag den 16. marts 2018 kl. 9.00 på Hotel Hanstholm

DAGSORDEN
Pkt. 1 Valg af ordstyrer
Pkt. 2 Formandens beretning
Pkt. 3 Gæster og passive medlemmer har ordet
Status på Brexit v/Ole Christensen medlem af Europa- Parlamentet, Niels Wichman Direktør for DFPO og Torsten Schack Pedersen medlem af Folketinget.
Indlæg: Maria Mejlhede ”Kurs mod nye Horisonter”
Pkt. 4 Regnskabsaflæggelse
Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pkt. 6 Valg af formand (udgår)
Pkt. 7 Valg af 2 suppleanter
Pkt. 8 Valg af 2 revisorer
Pkt. 9 Fastsættelse af kontingent og promilleafgift
Pkt. 10 Behandling af eventuelt indkomne forslag
Pkt. 11 Eventuelt

Ifølge vedtægternes § 11: ”Forslag – herunder også forslag til ny formand og 2 bestyrelsesmedlemmer - skal være indgivet skriftligt til foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.”

Regnskabet er fremlagt på foreningens kontor fra den 9. marts 2018.
Efter punkt 3 er generalforsamlingen kun for foreningens medlemmer.
Der vil blive serveret frokost for alle ca. kl. 12.30.

Med venlig hilsen
Hanstholm Fiskeriforening
på bestyrelsens vegne
Jan N. Hansen


Fiskens Dag

[30-08-2017]


Lørdag den 16. september på Rådhuspladsen i København kl 10.00 - 15.00 - se programmet under Fiskens Dag.

L�s mere


Kontoret er lukket fredag den 26. maj 2017

[18-05-2017]

Kontoret har lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag - fredag den 26. maj 2017

Fibigersgade 2 - 7730 Hanstholm - Tlf. 97961399

© Copyright 2011 Hanstholm Fiskeriforening - Siden er udarbejdet i samarbejde med ResenNet