NYHEDER -> AKTUELT

Åbningstider i julen

[15-12-2017]


Onsdag den 27. december 09.00 - 12.00
Torsdag den 28. december 09.00 - 12.00
Fredag den 29. december 09.00 - 12.00

GODT NYTÅR.

Fiskens Dag

[30-08-2017]


Lørdag den 16. september på Rådhuspladsen i København kl 10.00 - 15.00 - se programmet under Fiskens Dag.

L�s mere


Kontoret er lukket fredag den 26. maj 2017

[18-05-2017]

Kontoret har lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag - fredag den 26. maj 2017

Kontoret er lukket fredag grundet generalforsamling

[28-03-2017]

Kontoret er lukket fredag den 31. marts 2017 grundet generalforsamling.

Ordinær generalforsamling 2017

[21-03-2017]

Hanstholm Fiskeriforening
afholder
ordinær generalforsamling
fredag den 31. marts 2017 kl. 9.00 på Hotel Hanstholm
DAGSORDEN
Pkt. 1 Valg af ordstyrer.
Pkt. 2 Formandens beretning.
Pkt. 3 Gæster og passive medlemmer har ordet.
- Brexit panel debat med Ole EU, Formand for DFPO Svend Erik Andersen og MF Torsten Schack Pedersen.
- Indlæg: ”Hvad byder den teknologiske fremtiden på?” v. Louise Opprud Jacobsen.
Pkt. 4 Regnskabsaflæggelse.
Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dan Nielsen - modtager genvalg.
Heine Klitgaard - modtager genvalg.
Pkt. 6 Valg af formand. (Udgår)
Pkt. 7 Valg af 2 suppleanter.
Pkt. 8 Valg af 2 revisorer.
Pkt. 9 Fastsættelse af kontingent og promilleafgift.
Pkt. 10 Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Pkt. 11 Eventuelt.
Ifølge vedtægternes § 11: ”Forslag – herunder også forslag til ny formand og 2 bestyrelsesmedlemmer - skal være indgivet skriftligt til foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.”
Regnskabet er fremlagt på foreningens kontor fra den 24. marts 2017.
Efter punkt 3 er generalforsamlingen kun for foreningens medlemmer.
Der vil blive serveret frokost for alle ca. kl. 12.30.

Med venlig hilsen
Hanstholm Fiskeriforening
p.b.v.
Jan N. Hansen


Generalforsamling 2017

[06-02-2017]

Vi holder generalforsamling fredag, den 31. marts 2017 kl. 09.00 på Hotel Hanstholm

Vi byder på rundstykker og kaffe fra kl. 08.30 og der vil være frokost ca. kl.12.30, derefter vil generalforsamlingen kun være åben for medlemmer.

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have en tilbagemelding til kontoret
på tlf. 97961399 eller mail Dorthe@hhf.dk senest mandag den 27. marts 2017.
Fibigersgade 2 - 7730 Hanstholm - Tlf. 97961399

© Copyright 2011 Hanstholm Fiskeriforening - Siden er udarbejdet i samarbejde med ResenNet